Betingelser for at sidde i uskiftet bo

Få svar på om du kan sidde i uskiftet bo

Når din ægtefælle dør, kan du måske sidde i uskiftet bo, men det kræver, at du opfylder betingelserne.

Det betyder uskiftet bo

Hvis du vælger at sidde i uskiftet bo, når din ægtefælle dør, vil udbetaling af arven efter din ægtefælle så at sige blive udskudt, til du vælger at skifte eller alternativt til du selv dør. Så længe du sidder i uskiftet bo, administrerer du såvel din egen som din ægtefælles formue, og du har ret til at bruge af pengene til for eksempel at nedbringe gælden på et boliglån.

Betingelser for at sidde i uskiftet bo

Det er ikke alle, der kan sidde i uskiftet bo, når deres ægtefælle dør. Der er nemlig tre betingelser, der skal være opfyldt. Du og din ægtefælle skal have;

  • Fælles eje og
  • Fælles børn
  • Derudover må førstafdøde ægtefælle ikke have særbørn

Hvis I opfylder betingelserne, kan den længstlevende vælge at sidde i uskiftet bo, den dag den første af jer dør.

Du og din ægtefælle opfylder til gengæld ikke betingelserne for at sidde i uskiftet bo, hvis I;

  • Udelukkende har særbørn, det vil sige børn med andre end hinanden.
    Hvis førstafdøde har både særbørn og fællesbørn, skal særbørnene give tilladelse, og/eller
  • Udelukkende har særeje, det vil sige, at I har fået oprettet en ægtepagt, hvori det er bestemt, at I ikke har fælleseje, men at I i stedet ejer hver jeres formue og værdier. Hvis I til gengæld har særeje på noget og fælleseje på andet, har førstafdøde mulighed for at skifte særejet og sidde i uskiftet bo med fællesejet

Er uskiftet bo den rette løsning?

Selvom du opfylder betingelserne for at sidde i uskiftet bo, er det imidlertid ikke sikkert, at det er den rette løsning for dig. Her kan du se tre gode grunde til ikke at sidde i uskiftet bo.

Alternativet til at sidde i uskiftet bo er at skifte med børnene. Børnene vil derved få deres del af arven efter førstafdøde forælder med det samme. Uden et testamente skal formuen efter førstafdøde forælder deles i henhold til arvelovens regler med halvdelen til dig og halvdelen til børnene. Den længstlevende ægtefælle får på denne måde 3/4 af fællesboet.

– Arvelovens regler kan dog fraviges ved oprettelse af et testamente. I et testamente kan det bestemmes, at længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt efter den førstafdøde, hvilket vil være 15/16 af fællesboet. En sådan fordeling kan medføre, at den længstlevende har mulighed for at blive boende i huset, uden at være bundet af både de begrænsninger og forpligtelser, der ofte følger med, hvis du i stedet vælger at sidde i uskiftet bo, siger advokat Chresten Haugaard fra Penta Advokater.

Vil du vide mere?