Betingelser for at sidde i uskiftet bo

Få svar på om du kan sidde i uskiftet bo

Når din ægtefælle dør, kan du måske sidde i uskiftet bo, men det kræver, at du opfylder betingelserne.

Det betyder uskiftet bo

Hvis du vælger at sidde i uskiftet bo, når din ægtefælle dør, vil udbetaling af arven efter din ægtefælle så at sige blive udskudt, til du vælger at skifte eller alternativt til du selv dør. Så længe du sidder i uskiftet bo, administrerer du såvel din egen som din ægtefælles formue, og du har ret til at bruge af pengene til for eksempel at nedbringe gælden på et boliglån.

Betingelser for at sidde i uskiftet bo

Det er ikke alle, der kan sidde i uskiftet bo, når deres ægtefælle dør. Der er nemlig tre betingelser, der skal være opfyldt:

  • Du skal være gift
  • Der skal være formuefællesskab i ægteskabet
  • Førstafdøde ægtefælle skal efterlade sig børn eller børnebørn

Hvis den førstafdøde ægtefælle efterlader sig særbørn, er det derudover en betingelse, at særbarnet giver samtykke til, at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Hvis barnet endnu ikke er umyndig, kan det ikke selv give et sådant samtykke, og i praksis vil det ofte være en udfordring at få samtykke fra den anden biologiske forælder og Familieretshuset.

Er uskiftet bo den rette løsning?

Selvom du opfylder betingelserne for at sidde i uskiftet bo, er det imidlertid ikke sikkert, at det er den rette løsning for dig. Her kan du se tre gode grunde til ikke at sidde i uskiftet bo.

Alternativet til at sidde i uskiftet bo er at skifte med børnene. Børnene vil derved få deres del af arven efter førstafdøde forælder med det samme. Uden et testamente skal formuen efter førstafdøde forælder deles i henhold til arvelovens regler med halvdelen til dig og halvdelen til børnene. Den længstlevende ægtefælle får på denne måde 3/4 af fællesboet.

– Arvelovens regler kan dog fraviges ved oprettelse af et testamente. I et testamente kan det bestemmes, at længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt efter den førstafdøde, hvilket vil være 15/16 af fællesboet. En sådan fordeling kan medføre, at den længstlevende har mulighed for at blive boende i huset, uden at være bundet af både de begrænsninger og forpligtelser, der ofte følger med, hvis du i stedet vælger at sidde i uskiftet bo, siger advokat Chresten Haugaard fra Penta Advokater.

Vil du vide mere?

Det betyder privat skifte

Hvad er et privat skifte?

Kan arvingerne selv skifte boet efter afdøde, og hæfter arvingerne i så fald for afdødes gæld? Det korte svar er henholdsvis ja og nej. Bliv klogere på reglerne ved privat skifte her.

Overvejer du at sidde i uskiftet bo. Få rådgivning her.

Skal jeg sidde i uskiftet bo?

Det har tidligere været almindeligt, at længstlevende ægtefælle sad i uskiftet bo, når førstafdøde ægtefælle gik bort. Men er det fortsat den bedste løsning?