Har dine medarbejdere ret til barns første sygedag

Har dine medarbejdere ret til barns første sygedag?

I Danmark hersker der en udbredt opfattelse af, at barns første sygedag giver ret til fravær uden løntræk. Det er kun delvist rigtigt. Læs med og bliv klogere på reglerne på området.

Det fremgår af ”lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager”, at lønmodtagere har ret til fravær, hvis der er tale om, at:

  1. Tvingende familiemæssige årsager i forbindelse med sygdom eller ulykke, gør lønmodtagerens tilstedeværelse påtrængende nødvendig
  2. Lønmodtageren er kommunalt ansat til at passe nærtstående i henhold til særlige regler
  3. Lønmodtageren modtager plejevederlag i henhold til særlige regler

Fravær ved barns første sygedag er betinget af akut situation

Det er punkt et, der finder anvendelse, når det gælder barns første sygedag, og ifølge advokat Johnny Norup giver det løbende anledning til tvivlstilfælde.

– Det antages, at medarbejdere har ret til at hente et barn i skolen eller i daginstitutionen, hvis barnet for eksempel er kommet til skade, siger han og uddyber

– Fraværet skal stoppe, så snart det har været muligt at tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med den akutte situation, der gør medarbejderens tilstedeværelse nødvendig. Reglen tolkes således, at der skal være tale om et kortvarigt fravær, hvorfor man taler om første sygedag.

Barns første sygedag giver ikke ret til frihed med løn

ifølge loven har lønmodtagere ret til fravær ved barns første sygedag, men der er som udgangspunkt ikke tale om betalt fravær.

– Med mindre I har aftalt med medarbejderne, at de har ret til frihed med løn ved barns første sygedag eller de er omfattet af en overenskomst, hvor frihed med løn fremgår, har du som arbejdsgiver ret til at trække i lønnen, hvis dine medarbejdere udebliver på grund af barns sygdom, siger advokat Johnny Norup og tilføjer

– Under alle omstændigheder vil jeg råde arbejdsgivere til at beskrive forholdene omkring barns første sygedag i personalehåndbogen, så eventuelle misforståelser undgås. Her bør også stå, at medarbejderne skal give arbejdsgiveren besked efter samme retningslinjer, som hvis vedkommende selv var blevet syg.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.