Husk ferieloven når du planlægger sommerferien i 2020

Den nye ferielov får betydning for sommerferien 2020, men der er fortsat mange arbejdsgivere og medarbejdere, der ikke har overblik over betydningen.

Grunden til, at du skal være særlig opmærksom ved planlægning af sommerferien i 2020 er, at der er en overgangsfase mellem den gamle og den nye ferielov. Som medarbejder er det derfor vigtigt, at du undersøger mulighederne, inden du indgiver dine ferieønsker, og som arbejdsgiver bør du være klædt på til at kunne svare på medarbejdernes spørgsmål om emnet.

Problematikken ved ferielovens overgangsfase

I forbindelse med skiftet fra den gamle til den nye ferielov blev der lavet nogle overgangsregler. Efter overgangsreglerne optjente man ferie i perioden 1. januar 2019 frem til 31. august 2019, i alt 16,7 feriedage, til afholdelse i det såkaldte ”mini-ferieår” fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Hvis du har arbejdet i optjeningsperioden, har du således optjent 16,7 feriedage, som kan afholdes i perioden 1. maj til 31. august 2020, herunder i sommerferien. I perioden 1. maj til 31. august ligger også flere helligdage, blandt andet Kr. Himmelfart og pinsen, så hvis du har for vane at holde nogle ekstra feriedage i den forbindelse, bliver det svært at få feriedagene til også at række til 3 ugers sommerferie.

Hvis 16,7 feriedage ikke er tilstrækkeligt til at dække dine ferieønsker for perioden 1. maj til 31. august 2020, kan du derfor være nødt til at gemme nogle feriedage fra det igangværende ferieår, som afsluttes med udgangen af april 2020, og overføre dem til mini-ferieåret. Dette kan du aftale med din arbejdsgiver.

Hvis du, i henhold til ansættelseskontrakt eller overenskomst, har ret til feriefridage i dit ansættelsesforhold, kan du naturligvis også bruge disse i ”mini-ferieåret”.

Du bliver ikke snydt for ferie

Alt efter hvor mange dages ferie du har afholdt i ”mini-ferieåret”, kan du desuden risikere at løbe ind i problemer, hvis du ønsker at holde en uges efterårsferie.

Den nye ferielov og reglerne om samtidighedsferie træder nemlig i kraft d. 1. september 2020, hvorefter du, som altid, vil optjene 2,08 feriedag pr. måned, dog med den forskel at ferien allerede kan bruges den efterfølgende måned. Skolernes efterårsferie ligger placeret midt i oktober, hvilket betyder, at du ikke kan nå at optjene nok feriedage til at holde en uges efterårsferie, hvis du samtidig har brugt alle de 16,7 dage, du havde til rådighed i ”mini-ferieåret”.

Selvom reglerne i overgangsperioden betyder, at du måske ikke kan holde ferie, præcis som du have tænkt dig det i 2020, er der ikke tale om, at du samlet set får færre feriedage. Du kan holde lige så meget ferie, som du altid har kunnet, men mulighederne for at placere din ferie frit er begrænset et enkelt år.

Ferie på forskud og overførsel af den 5. ferieuge

Efter d. 1. september 2020 vil du have mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du kan afholde ferie på forskud, altså inden ferien faktisk er optjent.

Som medarbejder vil det give dig en større frihed i forhold til at placere ferien, som det passer ind i dine planer. Omvendt er arbejdsgiverens risiko for at tabe penge på en sådan aftale minimal, da arbejdsgiveren vil kunne modregne sit tilgodehavende i medarbejderens sidste lønudbetaling, hvis medarbejderen skulle stoppe hos virksomeden, inden den afholdte ferie er optjent.

Det kan ligeledes aftales mellem arbejdsgiver og medarbejdere, at den 5. ferieuge kan overføres til det efterfølgende ferieår. Dette kan også bidrage til større fleksibilitet for medarbejderne, når der skal planlægges ferie.

Er du stadig i tvivl om ferielovens betydning?

Hvis du som arbejdsgiver fortsat er usikker på, hvad den nye ferielov betyder for jeres virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte Penta Advokater. Vi bistår gerne med et oplæg for jeres medarbejdere om de nye regler, ligesom vi også kan hjælpe med at tilrette jeres personalepolitiker og ansættelseskontrakter, så de tager højde for de nye regler.

Vil du vide mere?

Regler i forbindelse med sygdom i ferien

Sygdom og ferie – regler og rettigheder

Hvis din medarbejder bliver syg, inden ferien begynder, er medarbejderen ikke forpligtiget til at holde sin ferie. Men hvilke regler gælder, hvis din medarbejder bliver syg under ferien? Dét samt begrebet erstatningsferie kan du blive klogere på her.