Det betyder privat skifte

Hvad er et privat skifte?

Kan arvingerne selv skifte boet efter afdøde, og hæfter arvingerne i så fald for afdødes gæld? Det korte svar er henholdsvis ja og nej. Bliv klogere på reglerne ved privat skifte her.

Hvem afgør, hvordan boet skal skiftes?

Når en person afgår ved døden, skal der tages stilling til, hvordan boet skal skiftes. Ønsker arvingerne selv at skifte boet, eller skal det ske som offentligt skifte, hvor skifteretten udpeger en bobestyrer til at behandle boet?

Hvis arvingerne selv ønsker at skifte boet, er der en række betingelser, der skal være opfyldt, for at boet kan udlægges til privat skifte. Det er bl.a.:

  • Alle arvinger skal være enige om at behandle boet ved privat skifte
  • Boet skal være solvent og over grænsen for boudlæg (47.000 kr. i 2022)
  • Mindst én af arvingerne skal være myndig og solvent
  • Afdøde må ikke have bestemt andet i sit testamente

Det er skifteretten, der tager stilling til, om boet kan skiftes privat. Rent praktisk skal arvingerne derfor indledningsvist rette henvendelse til skifteretten og give besked om, at de ønsker at skifte privat.

Arvingernes forpligtelser under privat skifte

Når et bo skiftes privat, skal arvingerne sørge for boets behandling, hvilket bl.a. indebærer at sørge for at betale afdødes regninger og sørge for, at afdødes forpligtelser bliver afmeldt. Dette gælder f.eks. diverse abonnementer, forsikringer, telefon mv.

Derudover skal arvingerne sørge for afklaring af boets aktiver og passiver, beslutte hvad der skal ske med disse og indgive oplysninger og opgørelser til skifteretten indenfor bestemte tidsfrister.

– Hvis det under skiftet af boet viser sig, at afdødes gæld er større end forventet, og boet alligevel er insolvent, skal arvingerne straks orientere skifteretten herom. Skifteretten vil derefter udpege en bobestyrer, siger advokat Chresten Haugaard og tilføjer

– Dette er vigtigt, da man som arvinger under et privat skifte hæfter solidarisk for boets gæld og derfor risikerer personligt at komme til at hænge på dødsboets gæld, hvis gælden overstiger værdierne i dødsboet.

Selvom arvingerne i princippet selv kan stå for behandlingen af boet, vil de ofte få hjælp af en advokat til dette.

Hvornår skal boet være endeligt gjort op

Ved et privat skifte gælder, at boet skal være endeligt afsluttet senest 15 måneder efter, at afdøde gik bort. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil skifteretten udpege en bobestyrer.

Det vil således betyde, at hvis afdøde har fast ejendom, som arvingerne ikke kan få solgt, vil boet i sidste ende blive udlagt til en bobestyrer til behandling.

Læs mere i artiklen Hvad sker der, hvis et dødsbo ikke kan sælge ejendommen?

Har du brug for hjælp i forbindelse med behandling af et dødsbo?

Penta Advokater er specialister i dødsbobehandling og har mange års erfaring. Hvis du brug for hjælp eller rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 76 10 00 88.

Vil du vide mere?

Det betyder privat skifte

Hvad er et privat skifte?

Kan arvingerne selv skifte boet efter afdøde, og hæfter arvingerne i så fald for afdødes gæld? Det korte svar er henholdsvis ja og nej. Bliv klogere på reglerne ved privat skifte her.

Overvejer du at sidde i uskiftet bo. Få rådgivning her.

Skal jeg sidde i uskiftet bo?

Det har tidligere været almindeligt, at længstlevende ægtefælle sad i uskiftet bo, når førstafdøde ægtefælle gik bort. Men er det fortsat den bedste løsning?