Alternative Text
Partner, advokat (L) Bodil Hedeager Ravn

Hvad sker der, hvis et dødsbo ikke kan sælge ejendommen?

Når du vælger at skifte privat, skal boets aktiver være solgt indenfor 1 år efter dødsfaldet, men hvad sker der, hvis fast ejendom ikke er solgt indenfor fristen?

Hvis der indgår fast ejendom i et bo, der skiftes privat, skal ejendommen være solgt og overtaget af køber indenfor 1 år efter dødsfaldet. Det er imidlertid ikke alle steder, boligsalget går lige stærkt, så i nogle tilfælde kan det være en udfordring.

3 muligheder hvis dødsboet ikke kan sælges

I kølvandet på et turbulent boligmarked bliver vi hos Penta Advokater ofte kontaktet af arvinger, der er usikre på, hvad der sker, hvis et dødsbo ikke kan sælges inden 1 års fristen. Reelt er der tre muligheder, som advokat Bodil H. Ravn lister op herunder;

  1. Arvingerne overtager ejendommen sammen, og kan så efterfølgende sælge den. Arvingerne kan overtage ejendommen til den vurdering, mægleren mener, ejendommen kan sælges for, på det tidspunkt hvor boet afsluttes.
    Det betyder, at udgifterne ved salget ikke kan fradrages i boet, inden boafgiften på 15 procent beregnes. Dertil kommer, at såfremt ejendommen efterfølgende sælges med gevinst, vil den oftest blive beskattet, da arvingerne ikke har boet i ejendommen, mens de har ejet den.
  2. En af arvingerne kan overtage ejendommen. Dermed vil det kun være en arving, der står med risikoen/chancen for at få et tab eller gevinst ved salg, men ellers er forholdene de samme som beskrevet under punkt 1.
  3. Arvingerne kan vælge at lade boet overgå til bobestyrerbehandling. Hvis der udpeges en bobestyrer af Skifteretten, vil boet få yderligere 1 år til at sælge ejendommen. Anmodningen om at overgå til bobestyrerbehandling skal ske inden 1 års fristens udløb.

Hos Penta Advokater har vi stor erfaring med rådgivning om valg af skifteform, så hvis I er i tvivl om, hvad der er det rette for jer, hjælper vi jer gerne til at vælge den rette løsning.