Hvad skal man gøre hvis et dødsbo ikke kan sælges

Hvad sker der, hvis et dødsbo ikke kan sælge ejendommen?

Hvis der indgår fast ejendom i et bo, der skiftes privat, skal ejendommen være solgt og overtaget af køber indenfor 1 år efter dødsfaldet, men hvad sker der, hvis den faste ejendom ikke er solgt inden for fristen?

3 muligheder hvis dødsboets ejendom ikke kan sælges

Vi bliver hos Penta Advokater ofte kontaktet af arvinger, der er usikre på, hvad der sker, hvis et dødsbo ikke kan sælge en fast ejendom inden 1 års fristen. Der er tre muligheder, som advokat Signe W. Horstmann oplister herunder;

  1. Arvingerne overtager ejendommen sammen, og kan så efterfølgende sælge den. Arvingerne kan overtage ejendommen til den pris, mægleren mener, ejendommen kan sælges for, på det tidspunkt hvor boet afsluttes.
    Det betyder, at udgifterne ved salget ikke kan fradrages i boet, inden boafgiften på 15 procent beregnes. Dertil kommer, at såfremt ejendommen efterfølgende sælges med gevinst, vil fortjenesten som udgangspunkt blive beskattet hos arvingerne, hvis arvingerne ikke har boet i ejendommen, mens de har ejet den.
  2. En af arvingerne kan overtage ejendommen. Dermed vil det kun være en arving, der står med risikoen/muligheden for tab eller gevinst ved salg, men ellers er forholdene de samme som beskrevet under punkt 1.
  3. Arvingerne kan vælge at lade boet overgå til bobestyrerbehandling. Hvis boet bliver et bobestyrerbo, vil boet få yderligere 1 år til at sælge ejendommen. Anmodningen om at overgå til bobestyrerbehandling skal indgives til skifteretten inden 1 års fristens udløb.

Hos Penta Advokater har vi stor erfaring med rådgivning om valg af skifteform, så hvis I er i tvivl om, hvad der er bedst for jer, hjælper vi jer gerne til at vælge den rette løsning.

Vil du vide mere?

Det betyder privat skifte

Hvad er et privat skifte?

Kan arvingerne selv skifte boet efter afdøde, og hæfter arvingerne i så fald for afdødes gæld? Det korte svar er henholdsvis ja og nej. Bliv klogere på reglerne ved privat skifte her.

Overvejer du at sidde i uskiftet bo. Få rådgivning her.

Skal jeg sidde i uskiftet bo?

Det har tidligere været almindeligt, at længstlevende ægtefælle sad i uskiftet bo, når førstafdøde ægtefælle gik bort. Men er det fortsat den bedste løsning?