Indledning af en retssag, kan være et nødvendigt skridt

Vores advokat med fagspeciale i personskade, Jesper Rossau Jensen har netop afsluttet en retssag, som blev afsluttet kort tid efter vi indgav stævning mod forsikringsselskabet. I sagen havde vores klient været ude for en trafikulykke i 2018, hvor der skete sammenstød mellem bilen som vores klient var fører af og en anden bil. Overfor den anden bils ansvarsforsikring havde der udenretligt pågået forhandlinger om, hvad der skulle betales i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetabserstatning. Da forhandlingerne var endeligt afsluttet, bestod der uenighed om et krav på 470.000 kr.

Vil du vide mere?