Konfiskere bil efter vandvidskørsel - hvad kan du gøre som arbejdsgiver?

Kend reglerne i tilfælde af, at dine medarbejdere kører vanvidskørsel i firmabil

Den 31. marts 2021 trådte en ny lov om konfiskation af køretøjer i kraft. Læs her hvad den betyder for dig som arbejdsgiver, hvis virksomhedens firmabil bliver konfiskeret som følge af medarbejderes vanvidskørsel.

Loven indebærer en skærpelse af konfiskationsreglerne, hvilket betyder, at såfremt en bil er anvendt til vanvidskørsel, kan den konfiskeres, også selvom bilen måtte være lånt, leaset eller en firmabil.

Med andre ord kan bilen konfiskeres, selvom det ikke er ejeren, der er vanvidsbilisten. Loven betyder dermed, at ejeren af en bil, som en anden person anvender til vanvidskørsel, risikerer at lide et tab i forbindelse med konfiskationen.

Forskellen på beslaglæggelse og konfiskation

I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye lov er det vigtigt at kende forskellen på beslaglæggelse og konfiskation.

Beslaglæggelse er en midlertidig inddragelse af bilen, hvorimod konfiskation er en permanent inddragelse. Konfiskation medfører, at politiet kan sælge bilen på auktion, uden at du som ejer modtager købesummen.

Det betyder, at såfremt politiet konfiskerer bilen, vil du som ejer miste retten til bilen og dermed også bilens værdi. Det kan derfor have store økonomiske konsekvenser for dig som virksomhedsejer, hvis dine medarbejdere kører vanvidskørsel i en firmabil.

Hvornår er der tale om vanvidskørsel?

I den nye lov udgør vanvidskørsel følgende:

  • Særlig hensynsløs kørsel,
  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder,
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder,
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover,
  • Spirituskørsel med en alkoholpromille på over 2,00.

Hvad kan du gøre for at undgå konfiskation af en firmabil?

Som ejer af firmabilen kan du kun undgå konfiskation, hvis konfiskation af bilen er uforholdsmæssigt indgribende, og du kan bevise, at:

  • Du ikke vidste eller burde vide, at føreren ville anvende bilen til vanvidskørsel, og
  • Du har taget alle rimelige skridt til at sikre din økonomiske stilling i tilfælde af, at føreren alligevel anvender bilen til vanvidskørsel

Såfremt firmabilen – til trods for ovenstående – alligevel konfiskeres, er det de almindelige erstatningsregler, der gælder for dit krav mod den medarbejder, der har kørt vanvidskørsel.

Det klare udgangspunkt er, at bilen bliver konfiskeret, og undtagelsen forventes at blive brugt i et meget begrænset omfang.

Penta Advokaters anbefalinger til dig

Vi anbefaler dig, at du i personalehåndbogen, medarbejdernes ansættelseskontrakt eller i et tillæg til ansættelseskontrakten præciserer, at medarbejderen er erstatningsansvarlig i tilfælde af konfiskation samt, at medarbejderen erklærer at være indforstået med de økonomiske konsekvenser herved. Derudover bør der også være en bestemmelse om, at medarbejderen ligeledes hæfter i tilfælde af at have lånt firmabilen ud til andre.

Hvis uheldet skulle være ude, og du som arbejdsgiver har fået en bil konfiskeret, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter os, så vi kan opgøre dit erstatningskrav og få det behandlet under straffesagen mod den pågældende medarbejder.

Få rådgivning om reglerne

Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med de nye regler om konfiskation af firmabil eller andre ansættelsesretlige problemstillinger, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.