Kompensation for virksomheders faste udgifter under COVID-19

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Virksomheder har mulighed for at ansøge om kompensation for faste udgifter i perioden 9. marts til 9. juni 2020, hvis de har lidt et omsætningstab på grund af coronavirus/COVID-19. Ordningen gælder alle brancher.

Det er et krav, at virksomheden har tabt mere end 40 procent af omsætningen som følge af coronavirus/COVID-19, og at virksomheden har faste udgifter for mindst 25.000 kr. i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Kompensationen kan gå til dækning af en andel af virksomhedens faste udgifter, såsom husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (f.eks. leasingaftaler).

Kompensationens størrelse

Kompensationens størrelse afhænger af, hvor stort et omsætningstab din virksomhed har haft. Hvis du har fået påbud om at lukke virksomheden ned, vil kompensationen udgøre 100 procent af de faste udgifter. I andre tilfælde vil kompensationen følge denne trappe:

  • Omsætningstab på 40-60 procent: 25 procent af de faste udgifter dækkes
  • Omsætningstab på 60-80 procent: 50 procent af de faste udgifter dækkes
  • Omsætningstab på 80-100 procent: 80 procent af de faste udgifter dækkes

Derudover dækkes de udgifter, der afholdes til revisorpåtegning med 80 procent, hvis ansøgningen om kompensation bliver imødekommet.

Efterregulering af kompensationen

Da der kan søges om kompensation inden d. 9. juni 2020, kan det naturligvis være svært at estimere det forventede omsætningstab.

Det er derfor muligt, at Erhvervsstyrelsen efter periodens udløb kontrollerer størrelsen på omsætningstabet og regulerer kompensationen i henhold til de faktiske omsætningstab.

Da ordningen kun er aftalt i overordnede linjer hos Folketinget, er der mange faktorer, der i skrivende stund er ubekendte, og mange spørgsmål der ikke kan besvares.

Har du spørgsmål?

Hos Penta Advokater følger vi udviklingen tæt, og vi står gerne til rådighed for en drøftelse af jeres situation, og hvilke muligheder I kan benytte jer af.

Vi har oprettet en hotline, hvor vi tilbyder virksomhedsejere gratis rådgivning om COVID-19-relaterede problemstillinger. Kontakt os på telefon: 76 10 00 88.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.