Få rådgivning om hjælpepakkerne ved COVID-19

Kompensation til selvstændige

Selvstændige, der oplever et omsætningstab på mindst 30 procent som følge af COVID-19, kan få kompensation, hvis de maksimalt har 10 fuldtidsansatte i virksomheden.

Ordningen skal kompensere virksomhedsejere, og der er derfor krav om, at den selvstændige ejer mindst 25 procent af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

De overordnede linjer

  • Kompensationen udgør 75 procent af virksomhedens gennemsnitlige månedlige tab i omsætning
  • Kompensation kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned
  • Kompensationsordningen gælder i perioden 9. marts – 9. juni 2020
  • Alle, der opfylder kriterierne vil få kompensation
  • Ansøgninger skal indgives digitalt
  • Ansøgningerne bliver behandlet i vilkårlig rækkefølge

Hvem er omfattet af ordningen?

Du er omfattet af ordningen, hvis:

  • Din virksomhed har maksimalt 10 fuldtidsansatte
  • Din virksomhed omsætter for mindst 15.000 kr. i gennemsnit om måneden
  • Du ejer mindst 25 procent af virksomheden og
  • Du ikke modtager kompensation fra ordningen vedrørende lønkompensation eller folkepension

Dog vil du ikke være omfattet af ordningen, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Derudover gælder, at én person maksimalt kan få kompensation én gang fra denne ordning – uanset om vedkommende har flere virksomheder.

Man kan modtage kompensation fra flere forskellige ordninger

Det er muligt for én virksomhed at modtage kompensation fra ordningen vedrørende lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, ordningen om kompensation for selvstændige og ordningen vedrørende kompensation for virksomheders faste udgifter på samme tid. Det kræver blot, at betingelserne er opfyldt i de enkelte ordninger.

Har du spørgsmål?

Hos Penta Advokater har vi oprettet en hotline, hvor vi tilbyder virksomhedsejere gratis rådgivning om COVID-19-relaterede problemstillinger. Kontakt os på telefon: 76 10 00 88.

Vil du vide mere?

Gode råd til indgåelse af fratrædelsesaftaler

Som arbejdsgiver kan det være en god idé at indgå fratrædelsesaftaler med medarbejdere, og dermed sikre en mindelig afslutning på et ansættelsesforhold, som et alternativ til en afskedigelse af medarbejderen.

Undgå vanvidskørsel i firmaets køretøjer

Som arbejdsgiver har du et ansvar for at sikre, at dine medarbejdere ikke kører vildt og uansvarligt i køretøjer ejet eller leaset af virksomheden, og hvis de gør, så er der risiko for, at virksomhedens køretøjer konfiskeres.