Få rådgivning om hjælpepakkerne ved COVID-19

Kompensation til selvstændige

Selvstændige, der oplever et omsætningstab på mindst 30 procent som følge af COVID-19, kan få kompensation, hvis de maksimalt har 10 fuldtidsansatte i virksomheden.

Ordningen skal kompensere virksomhedsejere, og der er derfor krav om, at den selvstændige ejer mindst 25 procent af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

De overordnede linjer

  • Kompensationen udgør 75 procent af virksomhedens gennemsnitlige månedlige tab i omsætning
  • Kompensation kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned
  • Kompensationsordningen gælder i perioden 9. marts – 9. juni 2020
  • Alle, der opfylder kriterierne vil få kompensation
  • Ansøgninger skal indgives digitalt
  • Ansøgningerne bliver behandlet i vilkårlig rækkefølge

Hvem er omfattet af ordningen?

Du er omfattet af ordningen, hvis:

  • Din virksomhed har maksimalt 10 fuldtidsansatte
  • Din virksomhed omsætter for mindst 15.000 kr. i gennemsnit om måneden
  • Du ejer mindst 25 procent af virksomheden og
  • Du ikke modtager kompensation fra ordningen vedrørende lønkompensation eller folkepension

Dog vil du ikke være omfattet af ordningen, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Derudover gælder, at én person maksimalt kan få kompensation én gang fra denne ordning – uanset om vedkommende har flere virksomheder.

Man kan modtage kompensation fra flere forskellige ordninger

Det er muligt for én virksomhed at modtage kompensation fra ordningen vedrørende lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, ordningen om kompensation for selvstændige og ordningen vedrørende kompensation for virksomheders faste udgifter på samme tid. Det kræver blot, at betingelserne er opfyldt i de enkelte ordninger.

Har du spørgsmål?

Hos Penta Advokater har vi oprettet en hotline, hvor vi tilbyder virksomhedsejere gratis rådgivning om COVID-19-relaterede problemstillinger. Kontakt os på telefon: 76 10 00 88.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.