Få rådgivning om reglerne på arbejdspladsen i forbindelse med Corona

Må man pålægge sine medarbejdere at blive vaccineret mod coronasmitte?

Siden de første vacciner mod COVID-19 landede i Danmark i slutningen af 2020, har vi hos Penta Advokater fået flere henvendelser om, hvilke muligheder man som arbejdsgiver har for at pålægge sine medarbejdere at blive vaccineret mod smitten. 

Må arbejdsgiver pålægge sine medarbejdere at blive vaccineret?

Der er ikke gennemført en lovgivning om arbejdsgivers ret til at pålægge medarbejdere en pligt til at blive vaccineret mod COVID-19.

Efter arbejdsmiljølovgivningen har arbejdsgiver pligt til at sikre et sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Samtidigt har arbejdsgiveren ledelsesretten, hvilket betyder, at arbejdsgiver bestemmer, hvordan arbejdet udføres på arbejdspladsen.

Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at fastslå en ret for arbejdsgiver til at pålægge sine medarbejdere at blive vaccineret.

Efter grundlovens regler om den personlige frihed og om den frie og lige adgang til erhverv, samt reglerne om religionsfrihed i menneskerettighedskonventionen, kan det modsat udledes, at arbejdstagere ikke kan pålægges en medicinsk behandling mod deres ønske uden et udtrykkeligt retsgrundlag.

Så længe der ikke er gennemført en lov om emnet, vil udgangspunktet være, at en arbejdsgiver ikke kan pålægge sine medarbejdere at blive vaccineret, eller for den sags skyld usagligt forskelsbehandle medarbejdere som følge af, at de ikke er blevet vaccineret.

Arbejdsgiver må imidlertid gerne opfordre medarbejdere til at få vaccinen, ligesom arbejdsgiver gerne må give medarbejderne fri med løn til at komme til lægen og få vaccinen.

Derudover har arbejdsgiver som udgangspunkt ikke ret til at forlange, at medarbejderne oplyser, hvorvidt de har fået vaccinen eller ej.

Har du spørgsmål, der relaterer sig til håndtering af COVID-19 på arbejdspladsen?

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller andre problemstillinger der relaterer sig til håndtering af COVID-19 på arbejdspladsen eller ansættelsesret generelt, er du velkommen til kontakte os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.