Skattefrie gaver til familiemedlemmer i 2024 – hvor meget og til hvem?

Vi får ofte spørgsmål omkring, hvor meget man i 2024 må give i gave til forskellige familiemedlemmer. Den afgiftsfrie grænse afgøres af den familiære relation til modtageren af gaven. Nedenfor har vi samlet en oversigt over afgiftsfrie gavebeløb i 2024.

Gaver mellem ægtefæller

Når der er indgået ægteskab, er gaverne til hinanden afgiftsfrie uanset størrelse.

Gaver til børn og børnebørn

Der kan, til hvert barn, afgiftsfrit gives op til 74.100 kr. pr. forælder pr. år. Dette gælder både for børn, stedbørn (dvs. en ægtefælles børn) og børnebørn.

Gældende regler:
Hvis forældrene ønsker at give 74.100 kr. hver, skal det ske fra hver sin personlige bankkonto, eller fra en fælles konto som to separate overførsler med tydelige markering af giveren, eks. ”gave fra mor” og ”gave fra far”.

Hver forælder skal eje værdien af den gave, der gives til barnet. Hvis det ikke er tilfældet og forældrene er gift, så er der den mulighed, at den ægtefælle med tilstrækkelig formue først give den anden ægtefælle en tilsvarende gave, som modtager-ægtefællen så kan give videre til barnet. Hvis overførslerne til barnet ikke sker fra en fælles konto, er det vigtigt, at de to overførsler sker fra hver sin separate konto, som hver især tilhører hver af forældrene.

Gaver til forældre og bedsteforældre

Der kan til hver forælder og bedsteforælder gives en afgiftsfri gave på op til 74.100 kr. pr. år.

Gaver til en samlever

Har man boet sammen i mindst 2 år, kan der gives en afgiftsfri gave på op til 74.100 kr. pr. år.

Bor man som ugifte hver for sig eller ikke har været samboende i mindst 2 år, så vil værdien af gaven være indkomstskattepligtig for modtageren.

Gaver til søskende

Ønsker man at give en eller flere søskende en økonomisk håndsrækning, vil der skulle betales indkomstskat af beløbet for modtageren.

Gaver til svigerbørn

Hver svigerforælder kan give, en svigersøn eller svigerdatter, for op til 25.900 kr. pr. år uden der skal betales afgift af beløbet.

Vigtigheden af et gavebrev

Ved større økonomiske gaver er det en rigtig god idé at få udarbejdet et gavebrev, så det tydeligt fremgår, at der er givet en gave, så det er tydeligt, at der ikke er tale om et økonomisk lån og der efterfølgende kan opstå tvivl om, om der reelt var tale om en gave eller ej.

En anden vigtigt ting ved gavebrevet er, at gavebrevet bruges til at bestemme, hvis gaven skal være særeje for modtageren, og hvilken form for særeje, der i givet fald er tale om.

Beregning af en eventuel gaveafgift

På Skats hjemmeside kan du udfylde deres digitale gaveanmeldelsesblanket, og få beregnet en eventuel afgift på en påtænkt pengegave. Du kan udfylde blanketten her

Tæller fødselsdags- og julegaver med i regnestykket?

Nej, det gør de ikke med mindre, der er tale om et efter forholdene unaturligt højt beløb for den normale værdi af en såkaldt lejlighedsgave.

Har du spørgsmål til skattefrie gaver?

Kontakt advokat Signe Brodtkorb for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?