Undgå at dine ansættelsesklausuler er ugyldige

Undgå at dine ansættelsesklausuler er ugyldige

1. januar 2016 trådte en ny lov om ansættelsesklausuler i kraft. Alle nye klausuler skal opfylde betingelserne i loven, da de ellers vil være ugyldige. Få overblik over de vigtigste ændringer her.

Begrebet ’ansættelsesklausuler’ dækker over følgende typer af klausuler:

  • Jobklausuler
  • Kundeklausuler
  • Konkurrenceklausuler

Virksomheders brug af ansættelsesklausuler begrænses af loven

Den nye lov trådte i kraft d. 1. januar 2016 og gælder alle lønmodtagere. Forudsætningen for brugen af klausuler er, at medarbejderen har en ”helt særligt betroet stilling”. Arbejdsgiveren skal i ansættelseskontrakten beskrive, hvad der gør, at medarbejderen er en helt betroet medarbejder. Derudover skal klausulerne altid være aftalt skriftligt og indeholde en aftale om kompensation.

– Overordnet betyder den nye lov, at man som virksomhed må indstille sig på, at man ikke kan binde sine medarbejdere på samme måde som tidligere, men set i et bredere perspektiv skulle de nye regler gerne føre til øget mobilitet og vidensdeling, hvilket kommer alle til gode, inklusiv ens egen virksomhed, siger advokat Johnny Norup.

Loven betyder blandt andet at;

  • Jobklausuler forbydes, med mindre de sker i forbindelse med vikarvirksomhed og virksomhedsoverdragelser
  • Ved kundeklausuler skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig liste over de virksomheder, der er omfattet af kundeklausulen. Kun kunder, som medarbejderen har været i kontakt med i de sidste 12 måneder, kan fremgå af listen
  • Såvel konkurrence- som kundeklausuler først kan anvendes, når medarbejderen har opnået 6 måneders anciennitet, og klausulerne højst kan have en varighed på 12 måneder efter medarbejdernes fratrædelse

Kompensation for ansættelsesklausuler

– Indførelsen af den nye lov betyder, at ansættelsesklausuler vil være dyrere for virksomhederne end tidligere, da kompensationen er højere, og der ikke længere vil være fuld modregningsret i anden lønindkomst, siger advokat Johnny Norup og tilføjer

– Som virksomhed bør man derfor overveje behovet for klausuler nøje, herunder om det er tilstrækkeligt med en klausul på et halvt i stedet for et helt år.

Med indførelsen af den nye lov om ansættelsesklausuler, skal klausulerne kompenseres således;

  • Korte klausuler på op til 6 måneder skal kompenseres med minimum 40 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet
  • Lange klausuler på op til 12 måneder skal kompenseres med minimum 60 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet Hvis medarbejderen får passende arbejde, gælder følgende;
  • Korte klausuler skal kompenseres med minimum 16 % af lønnen fra den 3. til den 6. måned
  • Lange klausuler skal kompenseres med minimum 24 % af lønnen fra den 3. til den 12. måned

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.