Ring til os på76 10 00 88

Har du som privatpraktiserende sundhedsperson behov for rådgivning vedrørende en klagesag hos Styrelsen for Patientklager?

I så fald har du mulighed for at rette henvendelse til Penta Advokater, hvor advokatfuldmægtig og tidligere specialkonsulent i Styrelsen for Patientklager, Anna Kragh, med stor ekspertise kan rådgive dig herom.

Enhver læge, tandlæge eller anden autoriseret sundhedsperson kan risikere at blive indklaget i en sag hos Styrelsen for Patientklager, ligesom en klagesag kan ramme ens praksis/klinik. Afgørelse i en klagesag kan være lang tid undervejs, og fælles for de involverede sundhedspersoner er, at en klagesag som regel har stor indvirkning på deres tilværelse, særligt ved udøvelsen af deres faglige virke.

Kyndig rådgivning undervejs i sagsprocessen kan være af stor betydning for sagens udfald, ligesom en sådan rådgivning kan være en massiv støtte for de involverede sundhedspersoner under sagens behandling. Advokatfuldmægtig Anna Kragh har i knap 7 år arbejdet med behandling af klagesager hos Styrelsen for Patientklager, og på baggrund heraf har hun et helt særligt kendskab til styrelsens klagesagsbehandling. Hendes indgående kendskab til såvel sagsbehandlingsprocessen som styrelsens praksis skaber det bedste fundament for særdeles kyndig rådgivning af privatpraktiserende sundhedspersoner involveret i en klagesag.

Med sit særlige indblik i sagsbehandlingen hos Styrelsen for Patientklager vil Anna Kragh bl.a. kunne bistå med at:

  • Give en dybdegående forståelse af styrelsens sagsbehandlingsproces
  • Gennemgå og forklare parternes rettigheder under sagsbehandlingen
  • Foretage gennemgang af klagen og eventuelle bilag hertil
  • Gennemgå og forklare de enkelte klagetemaer i klagen
  • Anmode om aktindsigt hos styrelsen i sagens dokumenter
  • Udfærdige udtalelse til brug for behandling af sagen
  • Forestå den løbende kontakt til Styrelsen for Patientklager
  • Udfærdige eventuelt partshøringssvar til brug for vurdering af sagen

Hos Penta Advokater rådgiver advokatfuldmægtig Anna Kragh privatpraktiserende sundhedspersoner vedrørende juridiske og forretningsmæssige problemstillinger relateret til deres faglige virke.

Anna står klar til at hjælpe dig

Seneste nyheder og viden om Sundhed