Få styr på forskellen mellem at være gift og oprette testamente

Behøver vi at blive gift, hvis vi laver et testamente?

Dét er et ofte stillet spørgsmål, som vi her vil forsøge at give svaret på. Det er nemlig ikke så simpelt endda, for selv med et testamente får ugifte samlevende ikke samme arvemæssige status, som hvis de er gift.

Der kan være mange årsager til, at I ikke ønsker at indgå et ægteskab, men i stedet vil have oprettet et testamente. Hvis alternativet er, at I ikke foretager jer noget, er et testamente bestemt at foretrække, men det er vigtigt, at I er klar over, at et testamente ikke stiller jer på samme måde, som hvis I er gift.

Forskellen på at være gift kontra at være samlevende med et testamente

Hvis I ikke er gift og ej heller har oprettet et testamente, vil I ikke arve hinanden.

Hvis I derimod opretter et testamente, kan I dér skrive, at I skal arve hinanden. Hvor stor en del af arven, en samlever kan arve, afhænger dels af om I har været samlevende i mere eller mindre end 2 år på dødstidspunktet og dels af om den afdøde efterlader sig livsarvinger, dvs. efterkommere som f.eks. børn og børnebørn.

Som samlevende med testamente skal I være opmærksomme på, at boafgiften (tidligere kaldet arveafgiften) er en anden, end hvis I havde været gift. Ægtefæller betaler således 0 % i bogift til staten, mens ugifte samlevende med et testamente skal betale 15 eller 36,25 % i boafgift. Den del af arven som kommer til udbetaling, vil altså være mindre, hvis I ikke er gift.

– Den høje afgift på 36,25 % skal I betale, hvis den ene dør, før I har været samlevende i to år, medmindre I har, har haft eller venter barn sammen, siger advokat Signe Brodtkorb og uddyber

– Hvis I ønsker at sikre jer økonomisk, i tilfælde af at den ene dør inden for de første to år, uden at I har børn sammen, er min anbefaling, at I undersøger mulighederne for at tegne en krydslivsforsikring som et supplement eller alternativ til et testamente.

Overvejelser inden indgåelse af ægteskab

Hvis I nu overvejer ægteskab en ekstra gang, skal I være opmærksomme på, at der også kan være ulemper ved et ægteskab. Med ægteskabet følger nemlig som udgangspunkt gensidig forsørgelsespligt og formuefælleskab, hvilket vil sige, at der vil ske en ligedeling mellem jeres fælles formue, når ægteskabet ophører.

– Hvis I har hver jeres børn eller anden ”bagage”, eksempelvis gæld, bør I overveje, om det vil give mening at oprette en ægtepagt, inden I indgår ægteskab, så I ikke stiller jer selv eller egne børn dårligere, hvis ægteskabet ophører. Det samme gælder, hvis den ene har en væsentlig større formue end den anden, eller har selvstændig virksomhed eller andet, som man ikke ønsker skal indgå i formuefællesskabet og dermed deles ved ægteskabets ophør.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du og din kæreste sikrer hinanden og eventuelle børn bedst muligt, er I velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Testamente

Konsekvenser ved et COLA-forhold

Mange vælger et forhold, hvor de bor hver for sig, også kaldet for COLA-forhold. Der kan der være mange grunde til, at man vælger at være i et forhold og samtidig bo hver for sig, men valget har også nogle konsekvenser, som man skal være bevidst om.

Derfor bør samlevende overveje en samejeoverenskomst

Derfor bør samlevende overveje en samejeoverenskomst

Hvis du har en ægtefælle, har I som udgangspunkt formuefællesskab og så er der regler for, hvordan jeres bo skal deles, hvis I en dag går fra hinanden. Sådan er det ikke, hvis I er samlevende. Derfor bør I sikre jer på anden vis.