Brug af andres videomateriale uden tilladelse er en krænkelse af ophavsretten

Brug af andres videomateriale uden tilladelse er en krænkelse af ophavsretten

Penta Advokater har for nylig ført en sag for tre klienter, der i fællesskab havde produceret en kortfilm i forbindelse med deres studie. Kortfilmen var altså ikke en del af deres erhverv eller virksomhed.

Efter produktionen af kortfilmen kunne vores klienter erfare, at et større produktionsselskab havde brugt flere klip fra kortfilmen i en reportageserie, produktionsselskabet havde lavet om Brian Sandberg, det tidligere rockermedlem. Efterfølgende solgte produktionsselskabet reportageserien til en udbyder heraf og den blev offentlig tilgængelig på diverse streamingtjenester og vist på landsdækkende tv.

Produktionsselskabet havde ikke indhentet tilladelse fra vores klienter til at bruge de pågældende klip. Og selvom kortfilmen var lavet i privat regi og ikke en del af et erhverv eller en virksomhed, følte vores klienter sig krænkede ved, at produktionsselskabet havde anvendt klip fra deres kortfilm uden nogen form for samtykke hertil.

Derfor anlagde vi, på vegne af de tre klienter, en retssag herom ved domstolen.

Dom i sagen om krænkelse af ophavsret

I sagen gjorde vi overordnet set gældende, at produktionsselskabet havde krænket vores klienters ophavsrettigheder til kortfilmen, hvilket produktionsselskabet bestred.

Vi gjorde desuden gældende, at produktionsselskabet skulle betale en godtgørelse til vores klienter som følge af denne ophavsretlige krænkelse.

Dommen blev afsagt af Retten på Frederiksberg, og her fik vores klienter medhold i, at der var tale om en ophavsretlig krænkelse.

– Jeg er rigtig godt tilfreds med dommens udfald. Den viser, at produktionsselskaber ikke bare kan bruge, hvad de vil, af materiale der ligger offentlig tilgængelig uden at få samtykke hertil – dette uanset at det er materiale, der er lavet i privat regi, siger advokat Malene Buch Andersen.

– Desværre er dommen også udtryk for, at der i sådanne sager er en retspraksis for, at den krænkede part ikke får ret meget i godtgørelse.

– Det syntes jeg er mere problematisk, men vi må desværre konstatere, at det er sådan, retspraksis har udviklet sig. For de krænkede parter i sådanne sager kan det virke meget urimeligt, når man ikke får mere i godtgørelse som følge af krænkelsen. I vores sag fik klienterne alene 15.000 kr. til deling. Der kan også være mulighed for at få en erstatning, men det vil kræve, at der skal dokumenteres et tab ved krænkelsen, hvilket er umenneskeligt svært i sager, hvor materialet er udarbejdet i privat regi af den krænkede part, siger advokat Malene Buch Andersen og runder af

– Af denne grund rådgiver jeg derfor også ofte klienter, der henvender sig i denne type af sager, om at sådanne sager skal føres med det formål at få medhold i krænkelsespåstanden, hvorimod en eventuel godtgørelse skal være af mindre betydning.

Søger du rådgivning om krænkelse af ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller har brug for vejledning i en sag om krænkelse af ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder, og hvad dine muligheder er i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater for en drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?