Derfor skal din virksomhed beskytte sine immaterielle rettigheder

Derfor skal din virksomhed beskytte sine immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder spænder lige fra varemærkerettigheder til patent- samt ophavsret med mere. De kan være af stor betydning for virksomheden, så der er god grund til at beskytte dem.

Hos Penta Advokater anbefaler vi, at erhvervsvirksomheder prioriterer at få sikret deres immaterielle rettigheder. Rettighederne beskyttes ved registrering, og måden hvorpå der skal registreres, afhænger af, hvilken rettighedstype der er tale om.

Flere positive effekter af registrering

Hvis du registrerer din virksomheds immaterielle rettigheder, opnår virksomheden en eneret til rettighederne i minimum 10 år (med mulighed for fornyelse).

De immaterielle rettigheder kan være mange penge værd og være genstand for handel, og en beskyttelse ved registrering kan derfor være en stor fordel. En registrering kan ligeledes skabe værdi for virksomheden, da den kan være medvirkende til, at virksomhedens finansieringsmuligheder forbedres, ligesom rettighederne kan anvendes som sikkerhedsstillelse for eventuelle investorers investeringer.

I 2016 lavede Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) en undersøgelse af, om en række erhvervsvirksomheder havde oplevet nogen forandring som følge af at registrere deres immaterielle rettigheder, samt hvilke forandringer de i så fald har oplevet. Over 55 % af de små virksomheder har i undersøgelsen svaret, at de har oplevet en række positive effekter eller en række meget positive effekter ved registrering, mens det for de mellemstore virksomheder drejer sig om hele 70 %

Ifølge undersøgelsen spænder de positive effekter lige fra forbedrede finansieringsmuligheder til nye samarbejdspartnere og forøget lønsomhed. Helt konkret har 78 % af de deltagende virksomheder oplyst, at registreringen har forbedret deres omdømme og troværdighed, 58 % af virksomhederne har svaret, at registreringen har styrket deres langsigtede forretningsudsigter, mens 57 % har svaret, at registreringen har medført en forøget omsætning. Lige under halvdelen af virksomhederne har svaret, at registreringen har udvidet markedet og medført nye samarbejdsmuligheder med andre virksomheder. Slutteligt har en tredjedel af virksomhederne svaret, at de som følge af registreringen har oplevet en stigende lønsomhed, mens cirka 1/6 har oplevet forbedrede finansieringsmuligheder.

– Helt i tråd med undersøgelsen er min opfattelse, at det i langt de fleste tilfælde er absolut anbefalelsesværdigt for erhvervsvirksomheder at få beskyttet sine immaterielle rettigheder ved registrering, siger advokat Michael E. Hansen og tilføjer

– Ud fra undersøgelsen synes der i øvrigt at være en sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og værdien af beskyttelsen.

Vil du vide mere?