Derfor skal du passe på med at anvende dit eget navn som varemærke

Derfor skal du passe på med at anvende dit eget navn som varemærke

Før du overvejer at anvende dit eget navn i kommerciel sammenhæng, anbefaler vi, at du overvejer de mulige konsekvenser af det. Dem kan du læse mere om her.

Navnet er typisk genstand for store overvejelser, når man starter virksomhed eller lancerer produkter, og dét med god grund. Ofte går overvejelserne på det markedsføringsmæssige kombineret med praktiske forhold, som for eksempel hvorvidt det pågældende navn er ledigt som domæne, men en ny dom viser, at overvejelserne bør række væsentlig længere end det.

Overvej dette før du bruger dit eget navn som varemærke

Tidligere i år forbød Højesteret den kendte danske designer Benedikte Utzon at bruge sit eget navn i erhvervsmæssig sammenhæng. Dermed kan Benedikte Utzon ikke længere avende sit eget navn kommercielt.

Forhistorien er, at Benedikte Utzon i en periode på 14 år drev personlig virksomhed, hvor hun anvendte sit eget navn som varemærke. I 2009 overdrog Benedikte Utzon imidlertid alle immaterielle rettigheder til sit nye selskab, Benedikte Utzon A/S, herunder varemærket Benedikte Utzon. Som vederlag for overdragelsen fik Benedikte Utzon aktier i selskabet Benedikte Utzon A/S.

Selskabet gik efterfølgende konkurs, og kurator tilbød Benedikte Utzon, at hun kunne købe varemærket Benedikte Utzon for et beløb på mellem 25.000 og 50.000 kr. Dette afslog Benedikte Utzon, men efter tre måneder ønskede hun alligevel at købe varemærket. Da var det imidlertid for sent, for på det tidspunkt havde kurator solgt varemærket til anden side.

I Højesteretsdommen blev det slået fast, at såfremt en person overdrager sit navn som varemærke til en anden, så medfører det, at vedkommende afskæres fra at bruge navnet i de varegrupper, hvori varemærket forsat anvendes af erhververen. Med andre ord kan vedkommende aldrig anvende sit eget privatnavn og branchenavn i erhvervsmæssig sammenhæng fremover, hvis det er inden for samme branche som erhververen af varemærket.

– Hos Penta Advokater anbefaler vi derfor, at man som erhvervsdrivende kraftigt overvejer konsekvenserne af at bruge sit eget navn som varemærke. Man bør desuden overveje konsekvenserne af at sælge sit navn som varemærke. Det kan medføre, at man mister retten til at bruge sit eget navn i erhvervsmæssige sammenhænge, og selvom det kan virke urimeligt, er det i overensstemmelse med reglerne i varemærkeloven og markedsføringsloven. Ikke alene kan man forbydes at bruge sit eget navn, det kan også være dyrt at overtræde forbuddet, siger advokat Malene Buch Andersen og tilføjer

– I Benedikte Utzons tilfælde påpegede Højesteret nemlig, at Benedikte Utzon allerede havde krænket den nye erhververs ret, idet hun havde givet to selskaber tilladelse til at sælge tøj med varemærket ”Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe”. Højesteret har i den forbindelse pålagt Benedikte Utzon at betale erhververen 250.000 kr. i erstatning, ligesom hun blev dømt til at betale en bøde på 5.000 kr.

Vil du vide mere?