Få rådgivning ved opsigelse af sygemeldt medarbejder

Det skal du vide, inden du opsiger en medarbejder under sygemelding

Ved du, hvor længe en medarbejder skal være syg, før du som arbejdsgiver må afskedige medarbejderen? Og ved du, om der gælder de samme regler for almindelig sygdom, graviditetsbetinget sygdom og sygdom grundet handicap? Få overblikket her.

I ansættelsesretslig sammenhæng skelnes der mellem saglig og usaglig afskedigelse. Hvis en afskedigelse er usaglig, risikerer du som arbejdsgiver at skulle betale godtgørelse til din nu tidligere medarbejder. Advokat Martin Kjær gennemgår reglerne herunder.

Sygefravær som driftsmæssig gene for virksomheden

Sygdom er såkaldt lovligt forfald. Det vil sige, at en medarbejder har ret til fravær, hvis han/hun er uarbejdsdygtig grundet sygdom. Et højt antal sygedage kan imidlertid påvirke driften i en sådan grad, at en afskedigelse er nødvendig af hensyn til virksomhedens drift.

Hvis du som arbejdsgiver kan godtgøre, at sygefraværet udgør driftsmæssige gener for virksomheden, er en afskedigelse af en medarbejder med højt sygefravær på grund af eller under sygdom saglig. Det er dog altid en konkret vurdering, hvor meget sygefravær der skal til, før en afskedigelse er saglig.

Sagligheden afhænger af flere omstændigheder såsom medarbejdernes anciennitet, hvor længe medarbejderen har været sygmeldt samt hvilke driftsmæssige gener, sygefraværet medfører for virksomheden.

Hvis medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal du imidlertid være opmærksom på, at overenskomsten kan indeholde regler, der enten sætter begrænsninger i forhold til at opsige en sygemeldt medarbejder eller helt forbyder opsigelse under sygdom.

Vær opmærksom på handicap ifølge forskelsbehandlingsloven

Hvis en medarbejder er langvarigt syg, kan han/hun være at betragte som handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Hvis det er tilfældet, skal du være varsom med at opsige medarbejderen. Hvis det viser sig, at medarbejderen lider af et handicap, er vedkommende nemlig beskyttet mod opsigelse som følge af sygdommen, og du er forpligtet til at foretage rimelige tilpasninger, der kan fastholde medarbejderen inden en eventuel opsigelse.

Vurderingen af, hvad der udgør et handicap ifølge forskelsbehandlingsloven, afhænger af sagens omstændigheder, bl.a. sygdommens varighed og informationer fra læger.

Vær opmærksom på særlig beskyttelse af gravide

En gravid medarbejder er under graviditeten omfattet af særlige beskyttelsesregler i forhold til opsigelse. Du må derfor ikke begrunde opsigelsen i graviditeten, følger af graviditeten eller udsigten til medarbejderens barsel.

Du skal være opmærksom på, at hvis du opsiger en medarbejder grundet sygdom og det efterfølgende konstateres, at sygdommen skyldes graviditet, kan du blive forpligtet til enten at genansætte eller kompensere medarbejderen.

Hvis du ønsker at opsige en medarbejder under graviditeten, skal du kunne bevise, at medarbejderens graviditet ikke er årsagen til opsigelsen.

Få rådgivning inden du opsiger en medarbejder

Hvis du står overfor at skulle opsige en medarbejder, er det en god idé at søge rådgivning forud for opsigelsen, så du sikrer dig, at opsigelsen er saglig og derved undgår at skulle betale godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig med dette eller andre ansættelsesretslige problemstillinger.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.