Derfor er samværsaftalen vigtig

Er det nødvendigt med en samværsaftale?

En samværsaftale er ikke en nødvendighed, når I går fra hinanden og har fælles børn, men den er rigtig god at have, uanset hvor godt jeres samarbejde omkring børnene er.

Når du og børnenes anden forælder går fra hinanden, skal I have afklaret:

  • Hvem der skal have forældremyndigheden, hvis ikke den skal være fælles
  • Hvor børnene skal have deres folkeregisteradresse (bopælsforælderen)
  • Hvor meget samvær der skal være med den anden forælder (samværsforælderen)

I forhold til fordeling af samvær er det en god idé at lave en nedskrevet aftale. Hvorfor vil advokat Signe Brodtkorb gennemgå herunder.

Samværsaftalen bør være nedskrevet

Når I skal lægge jer fast på en aftale om samværet, bør I skrive aftalen ned. I kan med fordel anvende den aftaleblanket, som Familieretshuset har udarbejdet. På den måde har I et godt udgangspunkt i forhold til at sikre, at I får taget stilling til de mest gængse problematikker vedrørende samværet.

– Hvis I anvender Familieretshusets blanket og begge skriver under, er aftalen ligeså gyldig som en afgørelse, der er truffet i Familieretten, siger advokat Signe Brodtkorb og tilføjer

– Det betyder naturligvis ikke, at I ikke kan lave afvigelser fra aftalen, såfremt I er enige om det, men hvis jeres indbyrdes samarbejde omkring børnene skulle ændre sig og blive mere konfliktfyldt med tiden, er det rart at have en nedskrevet aftale at forholde sig til.

Sørg for at gøre samværsaftalen konkret og udførlig

Når I aftaler samværet, er det vigtigt, at aftalen er så udførlig, at den ikke efterlader tvivl.

– Jeg anbefaler, at I – foruden hverdagssamvær – får taget stilling til alle de gængse skoleferier. Udover at I på denne måde har klare linjer, hvis I bliver uenige, er det også praktisk i forhold til langtidsferieplanlægning og endelig giver det en ro, at I uden tøven kan svare børnene, hvis de eksempelvis spørger, hvor de skal holde jul næste år, siger Signe Brodtkorb.

Har I brug for hjælp til samværsaftalen?

Hvis I har brug for rådgivning i forbindelse med udfærdigelse af samværsaftalen, hjælper vi gerne. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe.

Vil du vide mere?

Derfor er samværsaftalen vigtig

Er det nødvendigt med en samværsaftale?

En samværsaftale er ikke en nødvendighed, når I går fra hinanden og har fælles børn, men den er rigtig god at have, uanset hvor godt jeres samarbejde omkring børnene er.