Hvad er en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt? Hvad er nu det?

1. september 2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Læs med og bliv klogere på hvordan fremtidsfuldmagterne adskiller sig fra værgemål og generalfuldmagter.

I dag kan man både oprette fremtidsfuldmagt og generalfuldmagt. Herudover kan der udpeges en værge, hvis man ikke har taget stilling, inden det er blevet for sent.

Værgemål tager tid

Hvis du bliver dement eller kommer ud for en ulykke eller lignende, som gør, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne økonomiske interesser, er det i dag muligt at få udpeget en værge via Familieretshuset.

Hvis du har en ægtefælle, vil vedkommende ofte kunne træffe hovedparten af de beslutninger, der opstår i dagligdagen uden større problemer, så selvom du kommer på plejehjem, vil der sjældent blive udpeget en værge.

– Problemet opstår dog, hvis den ægtefælle der stadig er frisk ønsker at sælge det fælles hus, når den anden ægtefælle er flyttet på plejehjem. Det kan man ikke, uden der er lavet fuldmagt eller etableret værgemål, siger advokat Signe Horstmann og fortsætter

– Hvis der ikke er lavet fuldmagt, vil der herefter blive igangsat en proces i forhold til værgemål, men det kan sagtens tage 6 måneder at få en afklaring på dette. I mellemtiden kan handlen ikke afsluttes, så man risikerer, at køber kigger sig om efter noget andet.

Fremtidsfuldmagten er et godt alternativ til værgemål og generalfuldmagter

For at undgå problemstillinger som for eksempel den førnævnte, blev der i maj 2016 vedtaget en ny lov om fremtidsfuldmagter. Loven trådte i kraft 1. september 2017, og det betyder, at du herefter kan oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt, hvor du udpeger en eller flere personer, der skal varetage dine interesser inden for det område, du har bestemt, og på den måde du har bestemt.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft den dag, du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger, hvilket adskiller sig fra en almindelig fuldmagt/generalfuldmagt , som træder i kraft med det samme. Ikrafttrædelse af fremtidsfuldmagten kræver, at der udarbejdes en lægeerklæring, hvor der står, at du ikke længere selv kan træffe beslutninger. Herefter bliver fuldmagten tinglyst, så alle har adgang til at se den, herunder hvem der er fuldmægtig, og om der er begrænsninger i fuldmagten.

– Hos Penta Advokater synes vi, at fremtidsfuldmagten er et rigtigt godt alternativ til værgemål og generalfuldmagter, da man med en fremtidsfuldmagt i højere grad får indflydelse på, hvordan tingene skal foregå og hvem der skal træffe beslutninger på ens vegne, når man ikke længere selv kan, runder Signe Horstmann af.

Vil du vide mere?