Gårdbestyrelsen hjælper dig med at holde kursen

Gårdbestyrelse: Tør du dele din tvivl med andre?

Bestyrelser er udbredte i erhvervslivet, men i landbruget er mange fortsat tøvende over for tanken. Læs her hvorfor det kan være en god idé at oprette en gårdbestyrelse.

I et landbrug er der mange beslutninger at tage, og i beslutningsprocessen kan det være en stor hjælp med input udefra. Det er blandt andet dét, en gårdbestyrelse kan bidrage med.

Gårdbestyrelsen hjælper dig med at holde kursen

En gårdbestyrelse er ikke et udvidet driftslederteam. Faglig rådgivning om den daglige drift skal du købe løbende. Til gengæld skal gårdbestyrelsen hjælpe dig til at træffe større beslutninger på et oplyst grundlag.

– Bestyrelsen hjælper dig med at træffe generelle beslutninger som f.eks. større maskininvesteringer, nybyggeri, forpagtninger og skift af samarbejdspartnere. De er også med, når du overvejer generationsskifte eller anden struktur på virksomheden. Bestyrelsen sikrer, at du træffer beslutninger på et oplyst grundlag og ikke handler ud fra impulser og fornemmelser. Derudover holder bestyrelsen dig fast på de beslutninger, du har truffet, så du ikke kommer ud af kurs, siger advokat Verner Holm, der sidder i flere gårdbestyrelser.

– Bestyrelsen kan hjælpe dig med af få en god kommunikation med dit pengeinstitut. Bestyrelsen ved, hvilke krav der stilles til dokumentation og information, når du skal tale med banken. Omvendt kan de sikre, at du får de rigtige vilkår på dine lån, forklarer advokat Verner Holm og tilføjer

– Din kreditværdighed bliver bedre, hvis du har en gårdbestyrelse, som du bruger og respekterer. Evne og vilje til at lede sin virksomhed er et punkt, som pengeinstitutterne har meget fokus på i dag.

Tre gode råd når du skal etablere en gårdbestyrelse

Advokat Verner Holm har disse tre gode råd til dig, der skal etablere en gårdbestyrelse:

  • Sørg for at der er nogle medlemmer i bestyrelsen, som ikke har en alt for tæt relation til dig. Det sikrer, at I kan have en mere fri dialog, hvor ingen af jer er begrænset af den relation, I i øvrigt har
  • Overvej at tidsbegrænse perioden hvor det enkelte medlem skal sidde i bestyrelsen. Det sikrer udskiftning, hvis det er nødvendigt, og det gør det lettere at sige farvel til et medlem. Du behøver ikke giver anden begrundelse, end at tidsperioden er udløbet.
  • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en gårdbestyrelse er det rette for dig, så lav et etårigt forsøg. Du kan kun få yderligere erfaring.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.