Gode råd til indgåelse af fratrædelsesaftaler

Som arbejdsgiver kan det være en god idé at indgå fratrædelsesaftaler med medarbejdere, og dermed sikre en mindelig afslutning på et ansættelsesforhold, som et alternativ til en afskedigelse af medarbejderen.

Her er nogle gode råd, inden man kaster sig ud i indgåelse af fratrædelsesaftaler med medarbejdere.

Vær klar og præcis i formuleringen af aftalen

Fratrædelsesaftalen skal være klar og præcis i formuleringen af de forskellige vilkår, så begge parter ved, hvad der forventes af dem. Det kan være en god idé at specificere, hvad medarbejderen skal gøre, inden de forlader virksomheden, såsom at rydde op på deres arbejdsplads eller overdrage opgaver til en kollega. Det er også vigtigt at angive, hvad medarbejderen kan forvente af virksomheden, såsom eventuelle kompensationer eller frister for udbetaling af løn eller feriepenge.

Giv medarbejderen tid til at overveje aftalen

Det er vigtigt at give medarbejderen tid til at overveje fratrædelsesaftalen og muligvis søge rådgivning fra en advokat eller fagforening, inden de underskriver aftalen. Dette kan sikre, at medarbejderen er fuldt ud klar over, hvad de accepterer, og at de er villige til at acceptere vilkårene.

Det er en god idé at opfordre medarbejderen til at få professionel bistand fra en advokat eller deres fagforening, så de kan føle sig trygge i processen.

Vær opmærksom på potentielle juridiske konsekvenser

Det er vigtigt at være opmærksom på potentielle juridiske konsekvenser ved indgåelse af en fratrædelsesaftale. Det er i mange situationer arbejdsgiveren som tager initiativet til indgåelsen af en fratrædelsesaftale, og dette sker typisk som alternativ til en opsigelse – eller efter at opsigelsen allerede er effektueret.

Fratrædelsesaftaler indebærer derfor en risiko for eventuelle krav som følge af forskelsbehandling i strid med ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven.

Få professionel juridisk rådgivning

Det er vigtigt at sikre, at fratrædelsesaftalen er i overensstemmelse med gældende lovgivning og ikke er i strid med medarbejderens rettigheder. Det kan derfor være en god idé at få professionel juridisk rådgivning fra en advokat.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende indgåelse af fratrædelsesaftaler, er du velkommen til at kontakte advokat Louise Møller Christensen eller advokat Martin Kjær, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Gode råd til indgåelse af fratrædelsesaftaler

Som arbejdsgiver kan det være en god idé at indgå fratrædelsesaftaler med medarbejdere, og dermed sikre en mindelig afslutning på et ansættelsesforhold, som et alternativ til en afskedigelse af medarbejderen.

Undgå vanvidskørsel i firmaets køretøjer

Som arbejdsgiver har du et ansvar for at sikre, at dine medarbejdere ikke kører vildt og uansvarligt i køretøjer ejet eller leaset af virksomheden, og hvis de gør, så er der risiko for, at virksomhedens køretøjer konfiskeres.