Gode råd til indgåelse af fratrædelsesaftaler

Som arbejdsgiver kan det være en god idé at indgå fratrædelsesaftaler med medarbejdere, og dermed sikre en mindelig afslutning på et ansættelsesforhold, som et alternativ til en afskedigelse af medarbejderen.

Her er nogle gode råd, inden man kaster sig ud i indgåelse af fratrædelsesaftaler med medarbejdere.

Vær klar og præcis i formuleringen af aftalen

Fratrædelsesaftalen skal være klar og præcis i formuleringen af de forskellige vilkår, så begge parter ved, hvad der forventes af dem. Det kan være en god idé at specificere, hvad medarbejderen skal gøre, inden de forlader virksomheden, såsom at rydde op på deres arbejdsplads eller overdrage opgaver til en kollega. Det er også vigtigt at angive, hvad medarbejderen kan forvente af virksomheden, såsom eventuelle kompensationer eller frister for udbetaling af løn eller feriepenge.

Giv medarbejderen tid til at overveje aftalen

Det er vigtigt at give medarbejderen tid til at overveje fratrædelsesaftalen og muligvis søge rådgivning fra en advokat eller fagforening, inden de underskriver aftalen. Dette kan sikre, at medarbejderen er fuldt ud klar over, hvad de accepterer, og at de er villige til at acceptere vilkårene.

Det er en god idé at opfordre medarbejderen til at få professionel bistand fra en advokat eller deres fagforening, så de kan føle sig trygge i processen.

Vær opmærksom på potentielle juridiske konsekvenser

Det er vigtigt at være opmærksom på potentielle juridiske konsekvenser ved indgåelse af en fratrædelsesaftale. Det er i mange situationer arbejdsgiveren som tager initiativet til indgåelsen af en fratrædelsesaftale, og dette sker typisk som alternativ til en opsigelse – eller efter at opsigelsen allerede er effektueret.

Fratrædelsesaftaler indebærer derfor en risiko for eventuelle krav som følge af forskelsbehandling i strid med ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven.

Få professionel juridisk rådgivning

Det er vigtigt at sikre, at fratrædelsesaftalen er i overensstemmelse med gældende lovgivning og ikke er i strid med medarbejderens rettigheder. Det kan derfor være en god idé at få professionel juridisk rådgivning fra en advokat.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende indgåelse af fratrædelsesaftaler, er du velkommen til at kontakte advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.