Hashtag# som beskyttet varemærke

Hashtag# som beskyttet varemærke

Det er almindeligt kendt, at ord, logoer, farver, lyde, bevægelser og dufte kan registreres som varemærker, hvis der er det fornødne særpræg. EU-domstolen har for nylig taget stilling til, om hashtags kan blive registreret som et beskyttet varemærke.

I den konkrete sag havde det tyske varemærkekontor modtaget en ansøgning om registrering af varemærket ”#darferdas?” inden for beklædningsbranchen. Den tyske domstol bad herefter EU-domstolen om at vurdere, om hashtags kan registreres som beskyttede varemærker.

Hashtags kan beskyttes som varemærke

Ifølge EU-domstolen kan hashtags registreres som beskyttede varemærker, men hashtags skal, ligesom alle andre varemærker, have fornødent særpræg for at kunne registreres. EU-domstolen udtaler, at vurderingen af om et hashtag har fornødent særpræg, skal ske i forhold til to parametre:

  1. De varer- og tjenesteydelsesklasser som varemærket vedrører og
  2. Den opfattelse, som relevante kundekredse har af det pågældende hashtag

Da varemærket #darferdas? blev søgt inden for beklædningsbranchen, som ifølge den tyske domstol kutymemæssigt fremhæver varemærker både på indersiden og ydersiden af varen, skal begge anbringelsesmåder tages i betragtning i vurderingen af hashtaggets særpræg.

Det afgørende for vurderingen er, hvordan gennemsnitsforbrugeren opfatter hashtagget. Hvis gennemsnitsforbrugeren vurderer, at hashtagget angiver varens oprindelse, altså at varen kommer fra varemærkeansøgeren, kan hashtagget registreres som beskyttet varemærke. Omvendt kan varemærket ikke registreres, hvis hashtagget opfattes dekorativt, som et socialt budskab eller lignende.

Det er den nationale ret, der skal afgøre, om forbrugeren opfatter hashtagget som en angivelse af varens handelsmæssige oprindelse eller som noget dekorativt. Den konkrete sag er således ikke endeligt afgjort, da den tyske domstol endnu ikke har truffet afgørelsen herom.

Har du behov for hjælp til registrering eller overvågning af varemærker?

Hvis du har behov for hjælp til registrering eller overvågning af varemærker, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?