Brexits betydning for EU-varemærker og EU-designs

Hvad kommer Brexit til at betyde for dine EU-varemærker og EU-designs?

Der har været tvivl om, hvad et Brexit uden udtrædelsesaftale vil betyde for rettighedshavere af immaterielle rettigheder. Læs den seneste udmelding her.

De seneste par måneder har den britiske regering løbende opdateret en række guidelines, der særligt er relateret til EU-varemærker og EU-designs og som regulerer disse i tilfælde af, at UK forlader EU uden en udtrædelsesaftale.

I sidste ende afhænger den fremtidige retsstilling på området dog af, hvilken lovgivning UK ender med at vedtage på området.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de nyeste guidelines.

EU-varemærker og EU-designs registreret inden Brexit

EU-varemærker og EU-designs, der er registreret inden Brexit, vil automatisk og omkostningsfrit blive konverteret til en UK-rettighed, således at der i UK opnås tilsvarende registrering og beskyttelse som i EU. Som rettighedshaver har du mulighed for at framelde den automatiske konvertering.

Rettigheden vil bevare sin prioritet fra den oprindelige EU-registrering. Ligeledes vil ansøgnings- og registreringsdatoen blive bevaret.

For rettighedshaverne forventes der at være minimalt administrativt arbejde forbundet med konverteringen til de nye UK-rettigheder, og der vil ske en form for underretning til rettighedshaverne, når konverteringen er sket.

EU-rettighederne vil gælde som hidtil i de øvrige EU-medlemsstater.

Ansøgte EU-varemærker og EU-designs

Hvis du har ansøgt om at få et varemærke eller et design registeret, og den endelige registrering ikke sket på dagen for Brexit, skal du genansøge i UK for at opnå beskyttelse her. I forbindelse med genansøgningen vil du blive pålagt et registreringsgebyr.

I en periode på 9 måneder efter Brexit kan du genansøge i UK uden tab af prioritet. I denne periode vil den genansøgte UK-rettighed således blive registreret og få samme prioritet som den tidligere ansøgte EU-rettighed.

Fornyelse af rettigheder

Såfremt EU-varemærket eller EU-designet skal og bliver fornyet før Brexit, gælder EU-rettigheden og den omdannede UK-rettighed i yderligere 10 år. Rettighederne falder herefter til fornyelse på samme tidspunkt.

Da den konverterede UK-registrering vil blive anset som en selvstædig, national registrering, skal de fremtidige fornyelser af EU- og konverterede UK-registreringer/rettigheder ske ad to omgange i hhv. EU og UK.

Hvis fornyelsen først falder efter Brexit, vil du blive pålagt et gebyr i forbindelse med fornyelsen af den konverterede UK-rettighed.

Uregistrerede EU-designs

Hvis du har et uregistreret design, som er blevet offentliggjort i EU inden Brexit, vil designet i overensstemmelse med gældende ret, være beskyttet i tre år fra offentliggørelsen. Dette gælder i både EU og UK.

Uregistrerede designs som først offentliggøres efter Brexit, vil dog, som det ser ud lige nu, udelukkende være beskyttet i EU og ikke i UK.

Nye ansøgninger

Det kan formentligt ikke længere lade sig gøre at opnå registrering af et varemærke i EU inden Brexit. I forhold til nye rettigheder bør du derfor overveje, om du, samtidig med ansøgning om EU-rettigheder, skal ansøge om UK-rettigheder, hvis du også ønsker beskyttelse her.

Har du spørgsmål til varemærkeregistrering i UK?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller specifikt til varemærkeregistrering i UK, er du velkommen til at kontakte os og får et uforpligtende svar på, hvordan vi kan rådgive dig.

Vil du vide mere?