Kend dine rettigheder, når du bliver fritstillet eller suspenderet

Når du står over for en fritstilling eller suspension fra dit arbejde, er det vigtigt at kende dine rettigheder og forpligtelser.

Du skal som udgangspunkt arbejde i din opsigelsesperiode og har hverken krav på at blive suspenderet eller fritstillet. Det er arbejdsgivers beslutning, om du skal suspenderes eller fritstilles.

Hvad er en fritstilling?

Når du er fritstillet, behøver du ikke længere møde på arbejde. Du modtager fortsat din sædvanlige løn i fritstillingsperioden. Du har også ret til goder som fri telefon eller fri bil. Du har tillige ret til arbejdsgiverbetalt pension, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Som fritstillet, skal du som udgangspunkt afholde så meget som muligt af din ferie i fritstillingsperioden, i det omfang ferielovens regler om varsling af ferie kan indeholdes i opsigelsesvarslet.

Jobsøgning under fritstilling:
Perioden som fritstillet giver dig mulighed at finde et nyt job i ro og mag, mens du stadig får løn af din arbejdsgiver. Du skal dog være aktivt jobsøgende og melde dig som aktiv jobsøgende på Jobnet og andre databaser – ellers kan din arbejdsgiver afvise at betale din løn. Du kan ikke modtage ydelser som dagpenge, mens du er fritstillet.

Husk desuden at melde dig ledig den dag, hvor ansættelsesforholdet er endeligt ophørt.

Nyt arbejde under fritstilling:
Finder du et nyt arbejde under din fritstillingsperiode, kan du starte på det, mens du stadig er ansat i den gamle virksomhed. Din tidligere arbejdsgiver kan modregne din indtægt fra det nye arbejde i den løn, som skal udbetales i fritstillingsperioden. Det gælder dog ikke hvis du er funktionær. Hvis du er funktionær og dit opsigelsesvarsel ikke er længere end 3 måneder, kan arbejdsgiver ikke modregne i lønnen.

Hvad er en suspension?

Ved en suspendering skal du ikke møde dagligt på arbejde, men du skal stå til rådighed med et aftalt varsel, hvis din arbejdsgiver har brug for dig i opsigelsesperioden. Du skal derfor aftale ferie med arbejdsgiveren og melde dig syg, hvis du ikke kan arbejde. Du modtager din sædvanlige løn og har ret til fri telefon eller fri bil.

I opsigelsesperioden er du ikke forpligtet til at holde ferie, medmindre arbejdsgiver har varslet ferien efter ferielovens regler.

Nyt arbejde under suspension:
Mens du er suspenderet, har du mulighed for at starte nyt job og få løn fra begge jobs, dog ikke i en konkurrerende virksomhed. Din nye arbejdsgiver skal dog underskrive en erklæring om, at du overholde rådighedsforpligtelsen hos din gamle arbejdsgiver.

Loyalitetsforpligtelse

Vær opmærksom på loyalitetsforpligtelsen forsat gælder over for din arbejdsgiver også under fritstilling og suspension, samt eventuel kunde- og konkurrenceklausul.

Få det på skrift

Det er vigtigt, at du uanset om der er tale om en suspension eller fritstilling får det på skrift, således der er klart, om du er fritstillet eller suspenderet. I tilfælde af suspension er det også vigtigt, at det aftales med arbejdsgiver, i hvilket omfang og med hvilket varsel, du skal stå til rådighed.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til dit ansættelsesforhold eller er du blevet opsagt fra dit arbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores advokater, til en uforpligtende drøftelse om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?