Testamente

Lever du og din partner papirløst? Sådan kan I sikre jer.

Det er mange myter omkring ugifte samlevende og arv. Læs her hvordan din arv vil blive fordelt, hvis du og din partner ikke er gift, og hvad du kan gøre for at ændre det.

Mange har fejlagtigt den opfattelse, at hvis blot man har levet sammen X antal år som par eller har fået børn sammen, arver man automatisk hinanden, hvis den ene dør – også selv om man ikke er gift og ikke har oprettet et testamente. Sådan er det dog ikke.

Hvad med boligen hvis den part i et papirløst forhold dør?

Hvis du og din partner bor sammen, ikke har oprettet testamente og ikke er gift, arver I ikke hinanden. Når du dør, vil din arv i stedet gå til dine børn hvis du har nogen, alternativt til dine forældre. Det tilsvarende gælder for din partner, når han/hun dør.

– Vi har desværre set eksempler, hvor denne situation har fået ulykkelige konsekvenser. Det gælder blandt andet, hvis et ugift par uden testamente og med hjemmeboende børn ejer en bolig sammen, og den ene pludselig går bort. Umyndige børn kan ikke eje fast ejendom, så børnene kan ikke overtage den afdøde forælders halvdel af boligen. Den del af formuen som retmæssigt tilkommer børnene, skal udbetales i kontanter og ikke mursten og som udgangspunkt placeres i en forvaltningsafdeling i et pengeinstitut, medmindre der er tale om en lille arv. Det betyder altså, at familien kun kan blive boende såfremt den længstlevende forælder har økonomi til at overtage den afdødes halvdel af huset. Hvis den afdøde forælder ejede hele boligen, bliver situationen blot yderligere forværret for den længstlevende forælder, idet han/hun i så fald skal overtage hele boligen, hvis familien skal kunne blive boende, siger advokat Signe Brodtkorb og tilføjer

– Man risikerer dermed en ulykkelig situation, hvor børnene skal brydes op fra deres velkendte rammer, og den efterladte skal forholde sig til boligsituationen midt i sorgen over at have mistet sin partner og børnenes anden forælder.

Hvordan kan I sikre hinanden som samlevende?

Som ugifte samlevende – særligt hvis der er børn i billedet – bør I overveje, hvordan I kan sikre hinanden og børnene bedst muligt.

Det kan ske ved oprettelse af et testamente. Her vil I kunne definere, at ¾ af dét, den enkelte måtte efterlade sig ved sin død, skal gå til den anden. Den resterende ¼ er dét, man kalder tvangsarven og den kan I ikke råde over, testamente eller ej. Hvis I har børn sammen eller har boet sammen i mere end 2 år, kan I som samlevende dog bestemme i et testamente, at den længstlevende ud over ¾ af arven også skal modtage den andel af tvangsarven, som ville være tilkommet en ægtefælle. Med et testamente kan I som samlevende således sikre den længstlevende en lige så stor andel af arven efter førstafdøde, som hvis I var gift.

– Ofte vil det give god mening at oprette et testamente med henblik på at sikre hinanden, da I herved vil gøre det lettere for den længstlevende at sikre de bedste betingelser for jeres børn, siger Signe Brodtkorb.

Er du samlevende og i tvivl om, hvordan I sikrer hinanden bedst?

Hvis du er samlevende og i tvivl om, hvordan I sikrer hinanden bedst, kan du kontakte en af vores advokater og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Testamente

Konsekvenser ved et COLA-forhold

Mange vælger et forhold, hvor de bor hver for sig, også kaldet for COLA-forhold. Der kan der være mange grunde til, at man vælger at være i et forhold og samtidig bo hver for sig, men valget har også nogle konsekvenser, som man skal være bevidst om.

Derfor bør samlevende overveje en samejeoverenskomst

Derfor bør samlevende overveje en samejeoverenskomst

Hvis du har en ægtefælle, har I som udgangspunkt formuefællesskab og så er der regler for, hvordan jeres bo skal deles, hvis I en dag går fra hinanden. Sådan er det ikke, hvis I er samlevende. Derfor bør I sikre jer på anden vis.