Må man holde fri pga sne

Må dine medarbejdere blive væk på grund af sne?

Er dine medarbejdere forhindrede i at møde på arbejde til tiden på grund af sne og andre vejrlige forhold? Her kan du læse, hvilke forpligtelser og rettigheder du har som arbejdsgiver.

Som arbejdsgiver kan det være en bekostelig affære, hvis medarbejderne, på grund af vejrlige forhold, ikke møder på arbejde til tiden, eller slet ikke møder op.

Hvornår må en medarbejder blive væk?

Som arbejdsgiver kan du opsige eller bortvise dine medarbejdere, hvis de ikke møder på arbejde og ikke har en gyldig grund til at udeblive.

Hvis din medarbejder kommer for sent på grund af vejrlige forhold, men har gjort hvad der stod i vedkommendes magt for at møde til tiden, foreligger der imidlertid en gyldig grund for udeblivelsen. Forsinkelsen vil derfor ikke blive anset som et sagligt grundlag for afskedigelse.

Hvis din medarbejder derimod helt udebliver fra arbejdet, skal det i den enkelte situation vurderes, om medarbejderen har gjort tilstrækkeligt for at nå frem på arbejde. Ifølge retspraksis skal der i denne vurdering lægges vægt på, om andre medarbejdere havde mulighed for at møde på arbejde på det pågældende tidspunkt, hvor lang en transportstrækning der er tale om, samt hvorvidt medarbejderen havde mulighed for at anvende alternative former for transport.

– Medarbejderen skal i realiteten være forhindret i at møde på arbejde, hvis det ikke skal kunne give anledning til afskedigelse, uddyber Penta Advokater.

Som arbejdsgiver har du ret til at trække din medarbejder i løn for den tid, som medarbejderen er forsinket. Som arbejdsgiver skal du således ikke bære risikoen for, at vejrlige forhold forhindrer dine medarbejdere i at møde til tiden, heller ikke i de tilfælde hvor politiet fraråder udkørsel. Hvis du derimod beslutter dig for at lukke virksomheden på grund af vejrlige forhold, skal du som udgangspunkt betale løn til dine medarbejdere, som i så fald ikke har haft mulighed for at møde på arbejde.

Når vejret er til hinder for udførelsen af arbejdet

Hvis dine medarbejdere bliver forhindrede i at udføre deres arbejde udendørs på grund af vejret, opstår der en situation kaldet ”vejrlig”. I denne situation har du som arbejdsgiver mulighed for at standse arbejdet og hjemsende medarbejderne af hensyn til deres sikkerhed og sundhed, men kun såfremt dette er aftalt i en ansættelseskontrakt eller gældende overenskomst.

Som arbejdsgiver er du ikke forpligtet til at betale løn til medarbejderne i den periode, hvor de er hjemsendt på grund af vejrlig, når dette er aftalt på forhånd. Dine medarbejdere kan dog søge om dagpenge i perioden.

– Vi vil anbefale, at man som arbejdsgiver har en bestemmelse i medarbejdernes ansættelseskontrakter, der omhandler, hvad der skal ske i tilfælde af, at vejret forhindrer medarbejderen i at møde på arbejde til tiden, eller at arbejdet forhindres på grund af vejret, siger Penta Advokater og tilføjer

– Bestemmelsen bør naturligvis skræddersyes til medarbejderen, alt efter hvilken stilling den pågældende har og i forhold til, hvad der er bestemt i en eventuel overenskomst.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.