Brug af andres varemærker i din søgeordsoptimering

Må du bruge andres varemærker i din søgeordsoptimering?

Hvis du hører til en af de mange virksomheder, der bruger elektroniske medier som eksempelvis Google AdWords i din markedsføring, risikerer du bødestraf, hvis du forbryder dig mod reglerne.

Danskere er flittige brugere af internet og sociale medier, og mange virksomheder har valgt at flytte en større eller mindre del af deres markedsføringsindsats hertil. Det giver god mening, da virksomhederne naturligvis skal være der, hvor kunderne er, men som virksomhed risikerer man at blive erstatningsansvarlig, hvis man ikke passer på.

Regler for søgeordsannoncer

Inden du går i gang med søgeordsoptimering og søgeordsannoncer bør du vide, at brugen af søgeord til søgeordsoptimering er reguleret. Jf. Varemærkelovens § 4 gælder det, at der er tale om uretmæssig brug, når man bruger andens varemærke ved erhvervsmæssig brug uden dennes samtykke. Derudover kan Markedsføringslovens § 1 og § 18 ligeledes være overtrådt ved brug af andres forretningskendetegn, som eksempelvis varemærker, idet man illoyalt gør heraf.

– Når du anvender en andens varemærke til søgeordsoptimering i erhvervsmæssig sammenhæng, er der i mange tilfælde tale om en krænkelse af dennes varemærkebeskyttelse. Principperne gælder også ved anden brug som eksempelvis i URL-adresser, annoncer m.m., siger advokatfuldmægtig Malene Buch Andersen og tilføjer

– Der findes eksempler på firmaer, der er blevet dømt i Sø- og Handelsretten for anvendelse af andres varemærke som søgeord i Google AdWords.

Det skal du huske, når du søgeordsoptimerer

– Min anbefaling er derfor, at du undlader at bruge andres varemærker, men alene bruger almenkendte og velkendte ord, når du laver søgeord i eksempelvis Google AdWords. Det samme gælder ved søgeordsoptimering på dit website, i URL adresser, annoncer med videre. Gør du ikke det, risikerer du at krænke andres varemærkerettigheder samt markedsføringsloven, hvilket kan medføre, at du bliver pålagt at betale en godtgørelse og/eller erstatning herfor, forklarer advokatfuldmægtig Malene Buch Andersen.

Kontakt Penta Advokater for nærmere vejledning hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder.

Vil du vide mere?