Medarbejderes fagforeningsforhold

Den danske model på arbejdsmarkedet er til evig debat, da arbejdsmarkedet ser helt anderledes ud i dag end dengang systemet opstod.

Løn- og arbejdsvilkår

Krisen indenfor sundhedsvæsenet og den akutte mangler på sygeplejersker har ledt til en politisk debat om hvorvidt regeringen må blande sig i løn- og arbejdsvilkår, når det jo egentligt er en opgave for arbejdstager- og arbejdsgiverforeningerne i deres overenskomstforhandlinger.

Man kan som arbejdsgiver komme til at se sig sur på fagforeningerne og deres indblanding i virksomhedens forhold. Det må dog ikke betyde, at man kommer til at behandle sine medarbejdere forskelligt afhængigt af deres fagforeningsmæssige tilknytning.

Det er efter foreningsfrihedslovens regler forbudt at opsige en medarbejder på grund af dennes fagforeningsmæssige tilknytning.

En sag fra Afskedigelsesnævnet

Reglen blev senest anvendt i november 2022, hvor Afskedigelsesnævnet blev bedt om at behandle en sag om en medarbejder, som mente at han var blevet afskediget fordi han havde meldt sig ind i 3F.

Efter at arbejdsgiveren havde fået oplysning om at medarbejderen havde meldt sin ind i 3F, blev medarbejderen pålagt dårligere arbejdsopgaver end sine kolleger, og blev smidt ud af en samkørselsordning.

Medarbejderen kom ved et uheld til at vælte en stak gipsplader på arbejdspladsen, hvorefter medarbejderen blot opsagt med henvisning til episoden.

Sagen blev indbragt for Afskedigelsesnævnet, som gav medarbejderen medhold i at opsigelsen reelt var begrundet i medarbejderens fagforeningsmæssige tilhørsforhold, og medarbejderen fik derfor en godtgørelse på 50.000 kr. (lige under 2 måneders løn).

Selvom fagforeningernes indblanding i arbejdspladsens forhold sjældent er påskønnet fra arbejdsgivers side, er det derfor vigtigt at holde hovedet koldt og se bort fra medarbejderens fagforeningsmæssige tilknytning.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende fagforeningsforhold, er du velkommen til at kontakte advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.