Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.

Formålet med loven er at give lønmodtagere mulighed for at tage sig af familiemæssige situationer uden at skulle bekymre sig om at miste deres job. Loven omfatter en række forskellige situationer, hvor en lønmodtager kan få ret til fravær ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst hos et nærtstående familiemedlem, der kræver pleje og omsorg.

I henhold til loven har en lønmodtager nu ret til at få ulønnet fravær fra arbejdet i op til 5 dage i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst hos et nærtstående familiemedlem. Dette var tidligere 2 dage. Arbejdsgiveren kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Medarbejderens ret til fravær

Derudover har en medarbejder ret til fravær, hvis medarbejderen ansættes af kommunen til at tage vare på en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 118.

Det er også muligt at anmode arbejdsgivere om ændrede arbejdstider og/eller arbejdsmønstre i en nærmere afgrænset periode, hvis medarbejderen har mindst 6 måneders anciennitet.

Arbejdsgiveren kan ikke træffe negative beslutninger eller sanktioner mod lønmodtageren på grund af fraværet, og lønmodtageren har også ret til at vende tilbage til samme stilling og arbejdsforhold efter fraværet.

Arbejdsgiveren må ikke afskedige lønmodtageren fordi denne udnytter retten til fravær efter loven. En medarbejder der opsiges i strid med loven kan kræve godtgørelse af arbejdsgiveren. Der er afsagt en afgørelse fra Østre Landsret, hvor medarbejderen blev tilkendt 3 måneders løn i godtgørelse for afskedigelse i strid med loven.

Medarbejdere som har fremsat anmodning om fravær eller tilpasninger efter loven, kan kræve at arbejdsgiveren begrunder opsigelsen af medarbejderen.

Hvis medarbejderen kan sandsynliggøre at opsigelsen er i strid med loven, påhviler det arbejdsgiveren at dokumentere at opsigelsen ikke var i strid med loven.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende fagforeningsforhold, er du velkommen til at kontakte advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.