Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold, men det kan også være kombineret med forhold hos arbejdsgiveren.

Hvornår kan en arbejdsgiver opsige på grund af samarbejdsvanskeligheder?

Hvis arbejdsgiveren ønsker at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder, kræver det at arbejdsgiveren kan dokumentere og sandsynliggøre at samarbejdsvanskelighederne skyldes den opsagte ansat.

Arbejdsgiveren har først og fremmest en pligt til at forsøge at løse samarbejdsvanskelighederne. Dette kan gøres ved at finde ud af, hvad der er kernen i problemet og prøve at afhjælpe dette ved blandt andet irettesættelser, påtaler eller advarsler. Hvis der ikke er foretaget skridt imod at løse samarbejdsvanskelighederne, kan der ikke foretages en saglig opsigelse med begrundelse i samarbejdsvanskeligheder. Hvis samarbejdsvanskelighederne skyldes ensidige og/eller urimelige krav og/eller en urimelig opførsel fra arbejdsgiverens side, vil en opsigelse heller ikke være saglig.

Saglig opsigelse

Spørgsmålet om sagligheden af opsigelsen afhænger ofte af om arbejdsgiveren kan bevise de forhold, der karakteriseres som samarbejdsvanskeligheder. Det kan være svært som arbejdsgiver at bevise, da det oftest er påstand mod påstand. Her vil det som arbejdsgiver være godt, hvis der foreligger klager fra kolleger, overordnede eller kunder. I de tilfælde vil skønnet der bliver foretaget oftest accepteres også selvom den ansatte er god til sit arbejde. Derudover er det godt, hvis de skridt man har foretaget for at løse samarbejdsvanskelighederne er blevet foretaget skriftligt, fx en skriftlig advarsel. På den måde kan man bevise, at man har forsøgt at afhjælpe problemerne, samt at den ansatte har vidst at der har været et problem, som der skulle gøres noget ved.

Eksempler på samarbejdsvanskeligheder, hvor der vil kunne ske saglig opsigelse

Lydighedsnægtelse vil være et eksempel på en samarbejdsvanskelighed. Det kan være, at den ansatte ikke efterkommer en daglig leders henvisninger, fordi den ansatte er utilfreds med den daglige leder eller ikke synes der skulle være en.

Temponedsættelse og dermed effektivitetsnedsættelse kan være en samarbejdsvanskelighed. I mange tilfælde vil det dog være svært at bevise, hvorfor produktiviteten er gået ned og om dette skyldes en bestemt medarbejder, hvorfor den i praksis vil være svær at benytte til at opsige en ansat.

Skænderier mellem en ansat og arbejdsgiveren, hvor den ansatte bare siger, at arbejdsgiveren bare kan opsige ham, hvis han er utilfreds, er domstolene tilbøjelige til at anse det som sagligt, hvis arbejdsgiveren reelt opsiger ham. Et sådant skænderi kan derfor også anses som en samarbejdsvanskelighed.

Konsekvenserne ved en uberettiget opsigelse

Konsekvenserne ved en uberettiget bortvisning eller opsigelse er, at arbejdsgiveren skal betale løn og andre lønmodtagergoder under opsigelsen. Derudover kan en uberettiget bortvisning eller opsigelse resultere i, at arbejdsgiveren skal betale godtgørelse til den ansatte.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansættelsesret, er du velkommen til at kontakte advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.