Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

EU-Domstolen afsagde den 14. juni 2019 en dom, som medførte, at arbejdsgivere skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes. Siden da har arbejdsmarkedets parter og regeringen samarbejdet i Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg for at finde ud af, hvordan denne beslutning skal implementeres i dansk lovgivning. Nu er der kommet et lovforslag.

Implementering af et tidsregistreringssystem

Det nye lovforslag kræver, at arbejdsgivere skal implementere et arbejdstidsregistreringssystem på arbejdspladsen. Arbejdsgivere har frihed til at vælge, hvordan de vil oprette dette system, men det skal opfylde visse krav, herunder at det skal være “objektivt, pålideligt og let tilgængeligt” og kunne registrere den enkelte medarbejders daglige arbejdstid.

Arbejdsgiveren skal sikre, at medarbejderen har adgang til sine egne oplysninger i registreringssystemet. Oplysningerne må opbevares i fem år efter den periode, der danner grundlag for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Kravet om at overholde registreringen og implementere dette system gælder kun for visse grupper af medarbejdere, der er omfattet af loven og arbejdsmiljøloven med hensyn til hviletid. Nogle medarbejdere er undtaget fra dette krav.

Det er vigtigt at bemærke, at brugen af de registrerede oplysninger stadig er underlagt de gældende love og aftaler, f.eks. GDPR-reglerne.

Medarbejdere med mere end 48 timer om ugen

For medarbejdere, der har givet samtykke til at arbejde mere end 48 timer om ugen, pålægger loven arbejdsgiverne at opretholde ajourførte registre og give oplysningerne til Arbejdstilsynet samt udlevere eventuelle aftaler med medarbejderne på anmodning fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet kan af sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager begrænse arbejdstiden til under 48 timer, hvis det er nødvendigt for at overholde arbejdsmiljølovgivningen, og denne afgørelse kan appelleres til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansættelsesret, er du velkommen til at kontakte advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.