Få mere information om de nye midlertidige regler for arbejdsfordeling

Nye midlertidige regler for arbejdsfordeling

I forbindelse med at ordningen om lønkompensation er ophørt, er der vedtaget en ny, midlertidig ordning om arbejdsfordeling, som fungerer som et fleksibelt alternativ til den traditionelle ordning.

Arbejdsfordeling giver mulighed for, at du kan nedsætte dine medarbejdere i arbejdstid, og samtidig får medarbejderne dagpenge for den tid, de går ledige.

Hvornår er arbejdsfordeling relevant?

Ordningen kan være særligt relevant for din virksomhed nu, hvor ordningen om lønkompensation er ophørt og du måske aktuelt ikke har arbejde nok til de medarbejdere, du har ansat.

Hvis du har en forventning om, at der igen kommer gang i hjulene, giver arbejdsfordeling således en mulighed for, at virksomheden i en periode kan spare nogle af medarbejderomkostninger, samtidig med at virksomheden fastholder den gode arbejdskraft.

Den nye, midlertidige ordning om arbejdsfordeling

I forbindelse med at ordningen om lønkompensation er ophørt, er der vedtaget en ny, midlertidig ordning om arbejdsfordeling.

Fælles for den nye og den traditionelle model er, at ordningen skal anvendes på alle medarbejdere enten i en virksomhed som helhed, en afdeling i virksomheden eller en bestemt produktionsenhed.

For den traditionelle ordning gælder det, at

 • Den skal være et udslag af en kollektiv aftale. Det kan være hjemlet i en overenskomst, men kan også være aftalt kollektivt mellem arbejdsgiver og den gruppe medarbejdere, som skal indgå i ordningen
 • Der er fastlagte regler for, hvordan arbejdstiden kan nedsættes
 • Arbejdsfordelingen kan vare i 13 uger som udgangspunkt. Der kan være mulighed for at forlænge denne periode

Den nye ordning, som afventer den egentlige vedtagelse ved lov, men som er aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, gør arbejdsfordelingen væsentligt mindre kompliceret end hidtil.

Om den nye ordning er det aftalt, at der ensidigt fra arbejdsgivers side kan etableres arbejdsfordeling, altså uden den kollektive aftale, som hidtil har været et krav. Hvis de pågældende medarbejdere er omfattet af overenskomster, bliver disse sat ud af spil på dette punkt.

Derudover gælder følgende vilkår:

 • Arbejdsfordelingen kan vare højest 4 måneder
 • Arbejdsfordelingen skal være igangsat senest d. 31. december 2020
 • Ordningen kan anvendes i en periode på op til 4 måneder.
 • Hvis en medarbejder modsætter sig arbejdsfordelingen, kan medarbejderen afskediges med sædvanligt varsel
 • Der er fuld fleksibilitet i forhold til, hvordan arbejdstiden nedsættes, så længe medarbejderen maksimalt går 50 % ned i tid i forhold til den almindelige arbejdstid
 • Virksomheden skal betale medarbejderen 3 ledighedsdage pr. måned
 • Medarbejdere der er omfattet af arbejdsfordelingen, får en forhøjet dagpengesats på ca. 143,50 kr. i timen
 • I perioden må der ikke afskediges medarbejdere på grund af arbejdsmangel

Som det fremgår ovenfor er den nye ordning særlig fleksibel for arbejdsgivere, og med ordningen søger man at sikre, at dygtige medarbejdere ikke bliver afskediget i en periode, hvor der endnu ikke er gang i hjulene på grund af COVID 19.

Video om arbejdsfordeling

I denne video forklarer advokat Louise Møller Christensen mere om den nye, midlertidige ordning om arbejdsfordeling, herunder om vilkårene for den nye ordning.

Rådgivning om arbejdsfordeling

Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med de nye regler om arbejdsfordeling, er du velkommen til at kontakte Louise Møller Christensen for en drøftelse.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til ansættelsesret

Er det tilladt at overvåge sine medarbejdere?

En del arbejdspladser benytter sig af videoovervågning, som betyder, at virksomhedens ansatte bliver filmet. Hvis det er tilfældet i din virksomhed, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Få mere information om de nye midlertidige regler for arbejdsfordeling

Nye midlertidige regler for arbejdsfordeling

I forbindelse med at ordningen om lønkompensation er ophørt, er der vedtaget en ny, midlertidig ordning om arbejdsfordeling, som fungerer som et fleksibelt alternativ til den traditionelle ordning.