Arbejdsgivers ret til at forbyde medarbejderes fritidsarbejde

Nye regler om arbejdsgivers ret til at forbyde medarbejderes fritidsarbejde

Mange virksomheder har i dag klausuler i deres ansættelseskontrakter, som afskærer medarbejdere fra at tage andet arbejde under deres ansættelse hos virksomheden. Et nyt EU-direktiv betyder, at en del af disse ansættelseskontrakter bør opdateres.

De fleste af de klausuler, som i ansættelseskontrakter afskærer medarbejdere fra at påtage sig andet arbejde, er brede i formuleringen, og de omfatter derfor i princippet alt slags arbejde.

Årsagen til, at mange arbejdsgivere har bestemmelsen med i deres ansættelseskontrakter er, at virksomheden har en interesse i, at medarbejderen anvender sin fulde kapacitet på arbejdspladsen. Virksomheden ønsker ikke at risikere, at medarbejderen f.eks. varetager et andet arbejde i løbet af natten, som kan betyde, at vedkommende ikke møder udhvilet hos virksomheden om morgenen.

Nyt EU direktiv begrænser brugen af brede klausuler om fritidsarbejde i ansættelseskontrakter

Et nyt direktiv fra EU sætter imidlertid en stopper for de brede klausuler om bibeskæftigelse i ansættelseskontrakterne. Formålet med direktivet er at sikre en gennemsigtig og forudsigelig ansættelse for medarbejderne samt at sikre arbejdsmarkedets tilpasningsevne.

Direktivet foreskriver, at medlemslandene skal sikre, at en arbejdsgiver:

  • Hverken forbyder en arbejdstager at tage ansættelse hos andre arbejdsgivere uden for den tidsplan for arbejdet, som den pågældende arbejdsgiver har fastlagt, eller
  • Udsætter en arbejdstager for ugunstig behandling på dette grundlag

Direktivet bestemmer dog også, at medlemslandene kan fastsætte objektive kriterier for, hvornår det er urimeligt for en arbejdsgiver at tåle en medarbejders bibeskæftigelse. Det kunne være forhold som interessekonflikter, beskyttelse af forretningshemmeligheder m.v.

– Direktivet skal implementeres i dansk ret inden for 3 år. Derfor anbefaler vi hos Penta Advokater, at virksomheder, der er berørte af problemstillingen, allerede nu gennemgår deres ansættelseskontrakter i forhold til dette, siger advokatfuldmægtig Louise Møller Christensen og fortsætter

– Med det nye direktiv står det klart, at det ikke længere er muligt at indsætte de brede klausuler. Hvis virksomheden ikke ønsker, at medarbejderne har mulighed for at tage bibeskæftigelse i et nærmere omfang, er det derfor nødvendigt, at virksomheden fastsætter objektive kriterier for, hvornår medarbejderne ikke må tage bibeskæftigelse.

Søger du rådgivning om ansættelseskontrakter?

Har du brug for at få gennemgået virksomhedens ansættelseskontrakter for at sikre, at de opfylder det nye EU direktiv eller har du brug for rådgivning i forhold til en specifik formuleret bestemmelse i jeres ansættelseskontrakter, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Regler i forbindelse med sygdom i ferien

Sygdom og ferie – regler og rettigheder

Hvis din medarbejder bliver syg, inden ferien begynder, er medarbejderen ikke forpligtiget til at holde sin ferie. Men hvilke regler gælder, hvis din medarbejder bliver syg under ferien? Dét samt begrebet erstatningsferie kan du blive klogere på her.