Arbejdsgivers ret til at forbyde medarbejderes fritidsarbejde

Nye regler om arbejdsgivers ret til at forbyde medarbejderes fritidsarbejde

Mange virksomheder har i dag klausuler i deres ansættelseskontrakter, som afskærer medarbejdere fra at tage andet arbejde under deres ansættelse hos virksomheden. Et nyt EU-direktiv betyder, at en del af disse ansættelseskontrakter bør opdateres.

De fleste af de klausuler, som i ansættelseskontrakter afskærer medarbejdere fra at påtage sig andet arbejde, er brede i formuleringen, og de omfatter derfor i princippet alt slags arbejde.

Årsagen til, at mange arbejdsgivere har bestemmelsen med i deres ansættelseskontrakter er, at virksomheden har en interesse i, at medarbejderen anvender sin fulde kapacitet på arbejdspladsen. Virksomheden ønsker ikke at risikere, at medarbejderen f.eks. varetager et andet arbejde i løbet af natten, som kan betyde, at vedkommende ikke møder udhvilet hos virksomheden om morgenen.

Nyt EU direktiv begrænser brugen af brede klausuler om fritidsarbejde i ansættelseskontrakter

Et nyt direktiv fra EU sætter imidlertid en stopper for de brede klausuler om bibeskæftigelse i ansættelseskontrakterne. Formålet med direktivet er at sikre en gennemsigtig og forudsigelig ansættelse for medarbejderne samt at sikre arbejdsmarkedets tilpasningsevne.

Direktivet foreskriver, at medlemslandene skal sikre, at en arbejdsgiver:

  • Hverken forbyder en arbejdstager at tage ansættelse hos andre arbejdsgivere uden for den tidsplan for arbejdet, som den pågældende arbejdsgiver har fastlagt, eller
  • Udsætter en arbejdstager for ugunstig behandling på dette grundlag

Direktivet bestemmer dog også, at medlemslandene kan fastsætte objektive kriterier for, hvornår det er urimeligt for en arbejdsgiver at tåle en medarbejders bibeskæftigelse. Det kunne være forhold som interessekonflikter, beskyttelse af forretningshemmeligheder m.v.

– Direktivet skal implementeres i dansk ret inden for 3 år. Derfor anbefaler vi hos Penta Advokater, at virksomheder, der er berørte af problemstillingen, allerede nu gennemgår deres ansættelseskontrakter i forhold til dette, siger advokatfuldmægtig Louise Møller Christensen og fortsætter

– Med det nye direktiv står det klart, at det ikke længere er muligt at indsætte de brede klausuler. Hvis virksomheden ikke ønsker, at medarbejderne har mulighed for at tage bibeskæftigelse i et nærmere omfang, er det derfor nødvendigt, at virksomheden fastsætter objektive kriterier for, hvornår medarbejderne ikke må tage bibeskæftigelse.

Søger du rådgivning om ansættelseskontrakter?

Har du brug for at få gennemgået virksomhedens ansættelseskontrakter for at sikre, at de opfylder det nye EU direktiv eller har du brug for rådgivning i forhold til en specifik formuleret bestemmelse i jeres ansættelseskontrakter, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.