Skilsmissebørn

Nyt skilsmissesystem har særligt fokus på børnene

Regeringen har foreslået en ny model for skilsmissesystemet. En model, der blandt andet lægger op til screening og inddeling efter konfliktniveau og problemernes tyngde.

Sidste måned præsenterede regeringen deres udspil til et nyt skilsmissesystem, hvor målet er at skabe et enklere, sammenhængende system med særligt fokus på børnene.

Skilsmissesystem med afsæt i den enkelte familie

I det nye system er der lagt op til samme indgang for alle familier; nemlig Familieretshuset. I Familieretshuset skal familierne screenes og inddeles efter konfliktniveau og problemernes tyngde. Familier med mindre uenigheder vil blive tilbudt konflikthåndtering og rådgivning, så de har mulighed for selv at forsøge at løse problemerne.

Nogle sager kan afgøres i Familieretshuset, hvis parterne ikke opnår enighed undervejs. Men i modsætning til systemet i dag, hvor der ikke er mulighed for at få domstolenes prøvelse af de sager, hvor Statsforvaltningen træffer afgørelser, lægges der med det nye system op til at alle familieretlige sager skal kunne prøves ved domstolene – også dem, der i første omgang afgøres i Familieretshuset.

Hvis systemet vedtages, vil familier med de tungeste problemer, ligeledes starte i Familieretshuset, som forestår koordineringen med kommunen og står for den tværfaglige forberedelse af sagen. Herfra overgår sagen til Familieretten (byretten), der vil sikre en hurtig juridisk afgørelse.

– Det er et spændende udspil, regeringen er kommet med. Jeg håber, at det nye system bliver til gavn for både børn og forældre, og at man hurtigere får flyttet de tungeste sager over til domstolene, så der hurtigere kan træffes en afgørelse til gavn for både forældre og børn, siger advokat Signe Brodtkorb.

Netop børnene er et fokusområde i de nye skilsmissesystem. Der skal nemlig oprettes en børneenhed, som vil fungere som barnets kontakt til systemet og processen. Enheden skal sikre børnenes trivsel ved blandt andet at stille en kontaktperson til rådighed, ligesom der vil være forskellige tilbud om blandt andet børnegrupper og anonym, telefonisk rådgivning.

I et skilsmisseforløb sidder følelserne ofte uden på tøjet. Det betyder, at børnenes perspektiv af og til bliver ”glemt”, når bølgerne går højt. Det vil den nye børneenhed forhåbentlig være med til at ændre på, siger advokat Signe Brodtkorb.

Børne- og socialminister, Mai Mercado, vil efter sommerferien afholde dialogmøde med interessenter på området, hvorefter drøftelser med Folketingets partier vil følge. Hos Penta Advokater følger vi det videre forløb tæt, og er spændte på at se, hvad der kan opnås enighed om.

Vil du vide mere?

Derfor er samværsaftalen vigtig

Er det nødvendigt med en samværsaftale?

En samværsaftale er ikke en nødvendighed, når I går fra hinanden og har fælles børn, men den er rigtig god at have, uanset hvor godt jeres samarbejde omkring børnene er.