Advokater med speciale i franchise

Opsigelse af handicappet medarbejder

Som arbejdsgiver har man et ansvar for at sikre en retfærdig og inkluderende arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset eventuelle handicap. Det kan være fristende at afskedige en handicappet medarbejder, hvis man mener, at vedkommende ikke præsterer godt nok eller ikke kan udføre sit arbejde på samme niveau som kollegaerne. En sådan afskedigelse kan dog have alvorlige konsekvenser for virksomheden.

Ifølge forskelsbehandlingsloven er en person med et handicap en person, der har en fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre personens fulde og effektive deltagelse i samfundet på lige fod med andre.

Det er vigtigt at bemærke, at loven omfatter en bred vifte af funktionsnedsættelser og anerkender, at handicap kan have forskellige former og påvirke mennesker på forskellige måder. Derudover er det også væsentligt at bemærke, at handicap ikke kun handler om den enkelte persons funktionsnedsættelse, men også om de barrierer, som samfundet opstiller, og som kan hindre personen i at deltage fuldt ud i samfundet.

I Danmark er det forbudt at diskriminere personer på grund af handicap ifølge forskelsbehandlingsloven. Afskediger man en handicappet medarbejder uden en gyldig grund, kan dette føre til en sag om godtgørelse for forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingslovens regler, hvis medarbejderen mener at opsigelsen er udtryk for forskelsbehandling. Godtgørelsesniveauet i sådanne sager ligger typisk på 9 måneders løn.

Saglig begrundet afskedigelse

Det er derfor vigtigt, at afskedigelsen er sagligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold, og at man som arbejdsgiver på forhånd sikrer sig, at man har den nødvendige dokumentation for afskedigelsens saglighed.

Selv hvis en virksomhed har en saglig grund til at afskedige en handicappet medarbejder, skal de stadig tage ekstra hensyn for at undgå at diskriminere. Det betyder, at de skal overveje, om der er nogen alternative løsninger, som kan hjælpe medarbejderen med at forbedre deres præstation. Virksomheden skal dermed tage hensyn til den handicappede medarbejders ret til at forlange at arbejdsgiver foretager tilpasninger på arbejdspladsen eller i medarbejderens arbejdsopgaver.

Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at overveje alle konsekvenser af en eventuel afskedigelse af en handicappet medarbejder. Det kan være en god idé at søge rådgivning fra en advokat og undersøge mulighederne for at tilpasse arbejdspladsen, så den handicappede medarbejder kan udføre sit arbejde på en måde, der passer bedre til hans eller hendes behov.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende fagforeningsforhold, er du velkommen til at kontakte advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.