Overtage immaterielle rettigheder

Overvåger du dine varemærker, designrettigheder og brugsmodeller?

Mange indehavere af immaterielle rettigheder undlader at foretage sig yderligere, så snart de har opnået beskyttelse på rettigheden. Det er en farlig strategi. Læs her hvorfor.

Overvågning af immaterielle rettigheder kan være værdifuld

Hver dag registreres mange nye immaterielle rettigheder i form af varemærker, designs og brugsmodeller. Ofte registreres de uden en prøvelse af, hvorvidt de er i strid med tidligere registrerede rettigheder. Det kan betyde, at der lige nu registreres rettigheder, der er forvekslelige eller identiske med dine immaterielle rettigheder. Det er som udgangspunkt din virksomheds eget ansvar at holde øje med den eneret, du har opnået.

Hos Penta Advokater mener vi, at opfølgning på de immaterielle rettigheder er mindst ligeså vigtig som registreringen af dem. Vi anbefaler derfor, at din virksomhed får overvåget dens immaterielle rettigheder, hvad enten der er tale om en enkelt eller flere. På den måde vil du have mulighed for at opdage, såfremt der foretages registreringer, der er forvekslelige eller identiske med dine, og således kunne reagere før det er for sent.

Ofte er der en indsigelsesperiode forbundet med registreringen af en immateriel rettighed, hvor du kan nå at gøre indsigelse mod registreringen. Det er derfor vigtigt at opdage den mulige registrering, inden denne periode udløber. Derudover kan der også være andre grunde til, at din virksomhed bør reagere hurtigt på en mulig krænkelse, herunder eksempelvis omsætningstab, miskreditering og retsfortabende passivitet.

Penta Advokater tilbyder overvågning af immaterielle rettigheder

Hos Penta Advokater tilbyder vi overvågning af varemærker, designrettigheder og brugsmodeller. Overvågningen kan være national som international. Med mindre andet er aftalt løber vores overvågning 2 år ad gangen.

Via vores adgang til nationale og internationale databaser, netværk m.v. overvåger vi rettigheder, som kan være forvekslelige eller identiske med dine. Når der registreres rettigheder lig dine, fremsender vi en rapport til dig sammen med vores juridiske vurdering af, hvorvidt der er tale om en krænkelse af din konkrete eneret.

Fast pris eller skræddersyet overvågning

Vi tilbyder en fast pris på samlet kr. 2.500 for overvågning af krænkelser mod din immaterielle rettighed. Overvågningen er gældende i 2 år.

Du har også mulighed for at få en skræddersyet overvågning af din immaterielle rettighed, som blandt andet kan inkludere en mere målrettet søgning ud fra særlige kriterier eller på specifikke konkurrenter, en rapport omkring immaterielle tendenser i netop din branche m.v.

Fornyelse af dine immaterielle rettigheder

Ud over overvågning er det samtidig vigtig at være opmærksom på, hvornår din rettighed udløber. De fleste registreringer af immaterielle rettigheder gælder i 10 år fra registreringsdatoen, hvorefter den/de skal fornyes. Foretages fornyelsen ikke rettidig, vil du miste din rettighed, hvilket selvsagt kan være fatalt for din virksomhed.

Vi tilbyder at være repræsentant på din immaterielle rettighed i form af varemærker, design og brugsmodeller. Som repræsentant modtager vi alle meddelelser, der måtte komme vedrørende din rettighed, ligesom vi holder øje med, hvornår rettigheden skal fornyes og foretager fornyelsen. Så slipper du for at bekymre dig om, om din rettighed udløber.

Vi tager en fast pris på kr. 2.500 for vores repræsentation samt fornyelse af din rettighed. Bemærk, at der for flere immaterielle rettigheder ligeledes skal betales et gebyr for fornyelsen til det konkrete registreringssted. Eksempelvis betales der et gebyr på kr. 2.350 for fornyelse af et varemærke i det danske varemærkeregister.

Vil du vide mere?