Få rådgivning om varemærkeloven

Penta Advokater har vundet en sag for Treetops Trading A/S mod Troldtekt A/S.

Advokat og partner Malene Buch Andersen fra Penta Advokater, der førte sagen for Treetops Trading A/S, er tilfreds med resultatet, da det understreger, at der skal være plads til sund markedskonkurrence.

Penta Advokater har for nylig ført en sag i Sø- og Handelsretten for Treetops Trading A/S, hvor en markedsføringsretslig beskyttelse af en strukturskrue var omdrejningspunktet. Strukturskruer anvendes til at fæstne og fastgøre bl.a. akustikplader og -lofter, og anvendes således i stor grad i dag ved byggerier, renoveringer mv.

Sagen var anlagt af Troldtekt A/S. I sagen skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, hvorvidt Troldtekts strukturskrue har en markedsføringsretlig beskyttelse, og hvorvidt TreeTops markedsføring og salg af en anden strukturskrue udgør en krænkelse af Troldtekts rettigheder i henhold til markedsføringsloven.

TreeTops påstod frifindelse overfor de nedlagte påstande af Troldtekt A/S, idet Treetops ikke finder, at de har markedsført og solgt en strukturskrue, som krænker Troldtekts rettigheder i henhold til markedsføringsloven.

Sø- og Handelsrettens dom

Sø- og Handelsretten var enige med Treetops i, at TreeTops strukturskrue ikke fremtræder som en slavisk eller nærgående efterligning af Troldtekts strukturskrue, idet der efter rettens vurdering er en udtryksmæssig differentiering på mønsteret i skruehovederne. Der er således ikke tale om en kopi.

Retten fastslår, at skruernes udseende er teknisk betinget. Det vil sige, at skruen har visse tekniske krav til udseende og udformning, som har indflydelse på dens udseende. Samtidig fastslår retten, at der er en vis designmæssig frihed, dog således at skruen skal falde i ét med akustikplader af træbeton. Dette begrænser derfor også den forskel, der kan være til skruer på markedet, som skal bruges i akustikplader, fordi skruerne skal falde i ét med pladerne, hvis de skal være konkurrencedygtige.

Sø- og Handelsretten når således frem til, at TreeTops ikke har handlet i strid med markedsføringslovens § 3 (der omhandler god markedsføringsskik), idet der her ikke er tale om en slavisk eller nærgående kopi eller efterligning. Det betyder, at Troldtekt A/S’ to påstande blev afvist, samt at Troldtekt A/S skal betale sagsomkostninger til TreeTops Trading A/S. Kendelsen er ikke kæret til Landsretten, hvorfor den således står ved magt.

Afgørelsen er vigtig for en sund konkurrence på markedet

Det var advokat og partner Malene Buch Andersen og advokat Malene Basballe Rasmussen, som begge har speciale i immaterialret, der førte sagen for Treetops.

Malene Buch Andersen udtaler, at hun er rigtig godt tilfreds med afgørelsen fra Sø- og Handelsretten, fordi afgørelsen netop understreger, at der skal være plads til konkurrerende produkter på markedet, som af tekniske og funktionsmæssige årsager naturligvis ligner hinanden i en vis grad eller har samme ”formsprog”. I den konkrete sag for at kunne opfylde de krav, der er til produktets usynlighed i akustikpladerne, siger hun og uddyber

– Hvis dette ikke var tilfældet, vil det betyde, at en producent som Troldtekt får monopol på strukturskruer til akustikplader og -lofter, hvilket vil skævvride konkurrencen fuldstændigt. Det er derfor en afgørelse, som er vigtig for en sund konkurrence på markedet i det hele taget.

– Man må naturligvis ikke lave en slavisk kopi af en andens produkt, men der skal være plads til konkurrence på et marked, runder hun af.

 

Sagen og dens parter er offentliggjort på Sø- og Handelsrettens domsdatabase, som er offentligt tilgængelig for alle.

Vil du vide mere?