Advokater med speciale i ansættelsesret

Sådan er reglerne for arbejde i sommervarmen

Sommervarmen er kommet til Danmark, og det kan give udfordringer for det arbejdende folk. Men har man krav på at holde fri, hvis det bliver for varmt?

I Danmark har vi ingen lovregler om, at ansatte har krav på at holde fri, hvis temperaturen når et vist niveau. Som arbejdsgiver er man dog forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis det bliver så varmt, at der er fare for sikkerhed eller sundhed. Arbejdstilsynet har i den forbindelse fastsat en række retningslinjer for arbejde i høje temperaturer.

Retningslinjer fra Arbejdstilsynet om arbejde i høje temperaturer

Almindeligvis skal arbejdsgiver sørge for, at temperaturen holdes under 25 grader ved stillesiddende arbejde og 32 gader ved fysisk arbejde.

I perioder med varme- og hedebølger accepterer Arbejdstilsynet dog, at temperaturen bliver højere. Ved varme- og hedebølger forstås tre sammenhængende dage med en gennemsnitlig daglig højeste temperatur på henholdsvis over 25 grader og over 28 grader.

Arbejde i stærk varme kan give en række akutte symptomer, herunder bl.a. nedsat evne til præcisionsarbejde og til at tænke klart, træthed, sløvhed og kramper, kvalme, varmeudmattelse og i værste tilfælde kollaps som følge af hedeslag.

Ved arbejde i temperaturer på over 35 grader for stillesiddende arbejde og 32 grader for fysisk arbejde eller ved luftfugtighed på over 40-60 %, skal ansatte – for at undgå ovennævnte påvirkning – have lov til at holde pauser i et passende omfang. Pauserne bør holdes, hvor temperaturen er lavere end den temperatur, den ansatte arbejder i og skal have en pause fra. De ansatte skal også have adgang til drikkevand.

Ansatte bør bære en let påklædning. Hvis der stilles krav om uniform på arbejdspladsen, bør den ansattes pauser efter omstændighederne være længere og oftere.

Også de persongrupper der er særligt udsatte i varmen, kan have behov for længere pauser. Her kan bl.a. nævnes gravide, ældre og folk med hjerteproblemer.

I nogle overenskomster er der fastsat regler om adgangen til at holde fri ved høje temperaturer.

Søger du rådgivning om ansættelsesretslige problemstillinger?

Er du virksomhedsejer og har du spørgsmål om ansættelsesretslige problemstillinger, udarbejdelse af personalehåndbog m.v. så kontakt os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.