Skal børnene overtage sommerhuset

Skal børnene overtage sommerhuset?

For mange familiers vedkommende er sommerhuset forbundet med flere års glade ferieminder, og derfor er det naturligt at undersøge muligheden for at overdrage det til børnene, når forældrene ikke længere kan eller vil beholde det.

Nedsat pris uden gaveafgift

Når man ønsker at overdrage fast ejendom til nærtstående familiemedlemmer som for eksempel børn, kommer den såkaldte 15 procents regel fra værdiansættelsescirkulærets punkt 6 i spil. Det betyder, at man kan overdrage ejendommen til et beløb, der svarer til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 procent, uden at det vil udløse en gaveafgift for barnet.

Hvis man har et sommerhus med en offentlig ejendomsvurdering på 1,5 millioner kroner, kan man altså overdrage det til børnene for samlet 1.275.000 kroner, uden at det vil udløse gaveafgift for børnene.

Godt råd hvis flere børn skal dele

Advokat Kristina Søgaard fra Penta Advokater har et godt råd til forældre, der ønsker at overdrage deres sommerhus til flere børn.

– Hvis man vælger at sælge sommerhuset til flere børn, er det en god idé at få lavet en samejeaftale, der kan mindske eventuelle konflikter, siger hun.

En sådan samejeaftale kan for eksempel bruges til at aftale;

  • Fordelingen af de økonomiske forpligtelser
  • Brugsretten over sommerhuset (hvem må bruge sommerhuset hvornår)
  • Hvornår og hvordan sommerhuset skal vedligeholdes
  • Hvem der skal repræsentere sommerhuset over for myndighederne
  • Hvordan det skal håndteres, hvis en af parterne ønsker at sælge sin andel

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.