Nye ejendomsvurderinger udskydes til 2020

Du kan anmode om at få din foreløbige ejendomsvurdering ændret

Vurderingsstyrelsen åbnede den 12. september 2023 op for, at man kan se sin foreløbige ejendomsvurdering. Som det fremgår af medierne, har mange allerede fundet fejl ved deres foreløbige vurdering. Vurderingsstyrelsen har åbnet op for, at man kan få ændret sin foreløbige ejendomsvurdering i helt særlige tilfælde.

Det er nu muligt at se de foreløbige ejendomsvurderinger for alle ejerboliger i Danmark. Den foreløbige vurdering vil senere erstattes af en endelig vurdering. Vurderingsstyrelsen forventer, at udsende de endelige vurderinger fra 2025.

Da ejendomsvurderingerne ikke er klar til 2024 betyder det, at man i første omgang skal betale en foreløbig skat af den foreløbige vurdering. ejendomsskatterne vil blive genberegnet og efterreguleret, når den endelig ejendomsvurdering lander.

Det er muligt at søge om, at få ændret sin foreløbige ejendomsvurdering i følgende tilfælde:

 • Salg af ejendom
 • Køb af ejendom
 • Nybyg, ombygning og andre større ændringer, der giver grundlag for en omvurdering
 • Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering
 • Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans

Salg af ejendom

Hvis den foreløbige vurdering er 20 % højere eller lavere end udbudsprisen på ejendommen omregnet til 2022-niveau, for nogle få ejendomme 2023-niveau, er det muligt at få ændret sin foreløbige ejendomsvurdering.

Køb af ejendom

Hvis den foreløbige vurdering er 20 % højere eller lavere end handelsprisen på ejendommen omregnet til 2022-niveau, for nogle få ejendomme 2023-niveau, er det muligt at få ændret sin foreløbige ejendomsvurdering.

Nybyg, ombygning og andre større ændringer, der giver grundlag for en omvurdering

Hvis din ejendom er ændret, således at den almindeligvis ville blive omvurderet, så vil det også være muligt, at få ændret sin foreløbige ejendomsvurdering. Ændringerne kan eksempelvis være følgende:

 • Nyopståede ejendomme
 • Ejendomme, hvis grundareal er ændret med mindst 25 m2
 • Ejendomme, hvor der er foretaget nedrivning eller om- og tilbygning, som kræver byggetilladelse
 • Ejendomme, som har lidt væsentlig skade på grund af brand, storm, oversvømmelse eller anden pludseligt opstået hændelse
 • Ændret plangrundlag
 • Frasalg af grundareal
 • Konstateret forurening

Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering

Hvis der ikke allerede er taget højde herfor, er det muligt at få ændret den foreløbige vurdering, hvis man kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse for grundskyld eller undtagelse fra vurdering.

Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans

Hvis en domstol eller en anden højere instans har grundværdien på din ejendom pr. 1. januar 2022, for enkelte boliger pr. 1. januar 2023, vil det også være muligt at få ændret sin foreløbige vurdering.

Retten til berigtigelse efter databeskyttelsesforordningen

Mange af de oplysninger, som benyttes til udarbejdelsen af ejendomsvurderinger, er personoplysninger, hvilket betyder, at databeskyttelsesforordningen også finder anvendelse. Efter databeskyttelsesordningen har man ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget. Det er af denne grund også muligt, at anmode Vurderingsstyrelsen om at rette de urigtige personoplysninger.

Bør jeg anmode om ændring af den foreløbige vurdering?

Når man får den endelig ejendomsvurdering, vil det kun være muligt, at klage over vurderingen, hvis det påvirker vurderingen med +/- 20 %. Flere af mulighederne for at ansøge om ændring af den foreløbige vurdering, kræver ikke dette. Af den grund kan det være en god idé, at klage over sin foreløbige vurdering, hvis man mener, at den er fejlagtig.

Søger du juridisk rådgivning?

Såfremt du måtte have spørgsmål til de foreløbige ejendomsvurderinger, er du velkommen til at kontakte en af vores boligadvokater.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.