Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.

Hvis du er en af de uheldige ejere, er her et par gode råd til, hvordan skal forholde dig til situationen omkring et oversvømmet hus.

1. Begræns skaden

Først og fremmest skal du forsøge at begrænse skaden mest muligt, trods om omstændighederne gør arbejdsvilkårene svære. Det er dog vigtigt, at du ikke udsætter dig selv eller andre for fare i forbindelse med forsøget på at begrænse skaden. Det anbefales, at du kontakter brandvæsenet/beredskabet og følger deres anvisninger.

2. Kontakt dit forsikringsselskab

Det er vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab hurtigst muligt, når uheldet er ude. En oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb er normalt ikke dækket af din forsikring, men du skal kontakte dem alligevel.

Det skyldes, at du betaler et gebyr gennem din brandforsikring til Naturskaderådet. Naturskaderådet dækker muligvis skaden igennem den såkaldte stormflodsordning. Dit forsikringsselskab kan hjælpe dig med at komme videre med sagen, så Naturskaderådet bliver kontaktet på den rigtige måde.

3. Naturskaderådet træffer afgørelse

Naturskaderådet afgør på bagkant om vejret kategoriseres som stormflod. Så forsikringsselskaberne ved endnu ikke om man får økonomisk hjælp til at dække skaderne fra den aktuelle stormflod.

Du kan læse mere om Naturskaderådet, og hvorvidt du er dækket af Stormflodsordningen på hjemmesiden: www.naturskaderaadet.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.