Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet. Indtil nu er der kun truffet én afgørelse, og afgørelserne i de øvrige kalibreringssager forventes at foreligge i løbet af 1. kvartal 2023.

Vi har været med i nogle af sagerne, og har forsøgt at hjælpe minkavlerne med at få den rigtige erstatning i sagerne, og ydet rådgivning om sagsforløbet. Ventetiden er frustrerende for de mange minkavlere, som venter på at komme videre med deres liv. Alle venter de på at få en afklaring på deres økonomi. I skrivende stund har minkavlerne ventet 2 år, 1 måned og 16 dage siden ordren om nedlukning blev udstukket den 3. november 2020.

Vi hjælper minkavlerne videre

Hos Penta Advokater gør vi vores bedste for at hjælpe minkavlerne igennem processen. Vi står til rådighed med rådgivning, hvis der skulle sidde nogle frustrerede minkavlere derude, som kæmper med en sag.

Vi sender en varm anbefaling til Gert Bernt fra Boje & Ladekjær samt Henrik Vester fra Landbosyd, som begge er utrolig skarpe økonomiske rådgivere. De er eksperter i at bistå med udfyldelse af oplysningsarket til Minksekretariatet, og al anden økonomisk rådgivning man kunne få behov for.

Husk, at staten erstatter omkostninger til sagkyndig bistand i forbindelse med minksagerne, uanset om man vælger den skemalagte model eller en erstatning efter almindelige ekspropriationsretlige principper. Der er derfor ingen grund til at tøve med at række ud efter hjælp.

Kontakt Maria Ulf Hansen og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig videre.

Vil du vide mere?

Arbejdsulykker i landbruget

Hvert år sker der desværre mange arbejdsulykker i landbruget. Mange af disse ulykker er med alvorlig personskade og få med dødelig udgang. Hvordan er du stillet, hvis du eller en medarbejder kommer til skade?

Punkter du bør overveje ved generationsskifte af landbrug

Danish Crown har ændret praksis med andelshaverkonti

Penta Advokater har tidligere udsendt orientering om, at vi har afprøvet en sag om, hvorvidt der var mulighed for at få afsagt konkursdekret over samme skyldner igen, for at få indeståender på andelshaverkonti udbetalt i medfør af den nye bestemmelse i konkurslovens § 61, stk. 1, 3. pkt.

Status på minksagen, december 2022

Der har været fart på med de mange ekspropriationssager i forbindelse med nedlukningen af minkfarmene. Der er dog lang vej igen, da Taksationskommissionen kun har været på besigtigelse i 49 sager ud af de 1.223 ansøgninger om erstatning, som direkte vedrører minkerhvervet.