Undgå vanvidskørsel i firmaets køretøjer

Som arbejdsgiver har du et ansvar for at sikre, at dine medarbejdere ikke kører vildt og uansvarligt i køretøjer ejet eller leaset af virksomheden, og hvis de gør, så er der risiko for, at virksomhedens køretøjer konfiskeres. Hvis man som arbejdsgiver er proaktiv i forhold til at forhindre medarbejderes vanvidskørsel, kan det have den fordel, at domstolene i nogle tilfælde har valgt at undlade at konfiskere virksomhedens køretøjer.

Her er nogle gode råd til, hvordan du kan forebygge medarbejdernes vanvidskørsel og muligvis undgå, at virksomhedens køretøjer bliver konfiskeret, hvis en medarbejder bliver sigtet for vanvidskørsel.

Nedskriv en klar og tydelig kørepolitik

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver nedskriver en klar kørepolitik for dine medarbejdere, der tydeligt beskriver de forventninger og krav, du har til deres kørsel i virksomhedens køretøjer. Politikken bør omfatte emner som hastighedsbegrænsninger, krav til sikkerhedsudstyr samt krav om at undgå alkohol og andre stoffer, der kan påvirke kørslen. Det er også vigtigt at klargøre konsekvenserne af at bryde kørepolitikken, så medarbejderne er klar over, hvad der kan ske, hvis de overtræder de gældende regler.

Kontroller kørekort og straffeattest

I forbindelse med fremtidige ansættelser anbefales det at der, hvis det er sagligt begrundet, indhentes straffeattest og kørekort, så det kan kontrolleres, at den nye medarbejder ikke tidligere er straffet for alvorlige færdselsforseelser, herunder kørsel i påvirket tilstand.

Dette er både et vigtigt forebyggende tiltag, men det er også vigtigt at kunne fremlægge dokumentation for at tiltaget er foretaget, hvis der skulle komme en konfiskationssag, hvor den pågældende medarbejder har kørt vanvindskørsel i et køretøj ejet eller leaset af virksomheden.

Uddan dine medarbejdere

For at sikre, at dine medarbejdere kører sikkert og ansvarligt, er det en god idé at tilbyde dem uddannelse og træning i sikker kørsel i firmaets køretøjer. Der findes mange kurser og træningsprogrammer, der er specielt designet til erhvervskørsel, og som kan hjælpe dine medarbejdere med at udvikle deres færdigheder og forbedre deres sikkerhed på vejene.

Kontroller dine medarbejderes kørsel

En effektiv måde at forebygge medarbejderes vanvidskørsel på er at implementere et system til at overvåge og kontrollere deres kørsel. Der findes flere teknologiske løsninger, der kan hjælpe med at holde øje med medarbejdernes kørsel og registrere eventuelle overtrædelser af den fastsatte kørepolitik. Dette kan omfatte GPS-tracker, fartbegrænser eller alkometer-test, som kan hjælpe med at minimere risikoen for farlig kørsel.

Har du spørgsmål til kørepolitik eller vanvidskørsel?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vanvidskørsel eller udarbejdelse af kørepolitik, er du velkommen til at kontakte advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.