Få rådgivning om behovet for testamente og fremtidsfuldmagt

Dét bør du tage stilling til i et testamente

Den gængse opfattelse af et testamente er, at det er et dokument, der beskriver, hvem der skal arve dig. Det er ikke forkert, men et godt testamente vil typisk være langt mere omfattende.

Det er muligt at beskrive langt flere ting i et testamente, end blot det mest oplagte omkring, hvem der skal arve dig, og det vil i langt de fleste tilfælde være en fordel at sikre, at der også er taget stilling til en række andre spørgsmål.

På den måde kan du minimere tvister blandt de efterladte og undgå at arven, på grund af utydelige eller ufyldestgørende formuleringer, ikke bliver fordelt, som du ønsker det.

– Som advokat ser jeg det som min fornemste opgave at sikre, at testamentet er tilpasset den enkeltes situation, og at der er taget højde for de scenarier, som er relevante i det enkelte tilfælde, siger advokat Signe Brodtkorb, der understreger, at det af samme årsag er vigtigt, at testamentet opdateres, hvis ens situation og dermed ønsker ændrer sig, eksempelvis som følge af en skilsmisse, dødsfald blandt arvingerne eller væsentlige ændringer i arvingernes livssituationer.

Hvilke spørgsmål er vigtige at tage stilling til i et testamente

– Når vi udarbejder testamenter ved Penta Advokater, sker det ud fra en forudgående samtale, hvor du giver udtryk for dine ønsker, og advokaten stiller dig en række spørgsmål, som skal sikre, at det endelige testamente tager højde for din samlede situation, forklarer advokat Signe Brodtkorb.

De situationer, I får afklaret gennem samtalen, kan for eksempel være:

  • Om børnene skal have en lige stor del af arven, hvis du har en samlever/ægtefælle, og I har dine, mine og måske vores børn, eller om arven skal afhænge af, hvem af jer der dør først
  • Om du ønsker at forfordele din samlever/ægtefælle, således at dine børns arv bliver mindre – og om din samlever/ægtefælle i så fald skal tilgodese dine børn, når han/hun dør
  • Om arven skal gøres til særeje, så arvingerne ikke skal dele med deres ægtefæller i tilfælde af skilsmisse
  • Om hele arven eller dele af den skal båndlægges ud over arvingernes fyldte 18. år, så arvingerne først vil få arven udbetalt, når de er nået en bestemt alder, f.eks. 21 år
  • Hvad der skal ske med arven, hvis en eller flere arvinger dør før dig
  • Hvordan arveafgiften er for de enkelte arvinger, og om der er forhold, du bør overveje i den forbindelse

Ovennævnte er blot seks eksempler på situationer, som advokaten vil hjælpe med at få afdækket gennem jeres samtale.

Har du spørgsmål til oprettelse af et testamente?

Hvis du har spørgsmål til oprettelse af et testamente eller ønsker at få en tid til en samtale med en advokat med henblik på at få oprettet et testamente, er du velkommen til at kontakte os. 

Vil du vide mere?