Det skal du gøre ved digebrud og oversvømmelse af hus

Det skal du gøre ved digebrud og oversvømmelse af hus

Mange husejere i Ribe risikerer i dag at stå i den ulykkelige situation, at deres hus er blevet oversvømmet, som følge af at Varming Diget i Ribe er brudt sammen.

Hvis du er en af dem, er her et par gode råd til, hvordan du som privat boligejer skal forholde dig til situationen.

1. Begræns skaden

Først og fremmest skal du naturligvis forsøge at begrænse skaden, så godt som omstændighederne tillader det. Det er dog vigtigt, at du ikke udsætter dig selv eller andre for fare i forbindelse med forsøget på at begrænse skaden. Det anbefales, at du kontakter brandvæsenet/beredskabet og følger deres anvisninger.

2. Kontakt dit forsikringsselskab

Det er vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab hurtigst muligt, når uheldet er ude. En oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb er normalt ikke dækket af din forsikring, men du skal kontakte dem alligevel.

Det skyldes, at du betaler et gebyr gennem din brandforsikring til Stormrådet. Stormrådet dækker muligvis skaden igennem den såkaldte stormflodsordning. Dit forsikringsselskab kan hjælpe dig med at komme videre med sagen, så Stormrådet bliver kontaktet på den rigtige måde.

Du kan læse mere om Stormrådet, og hvorvidt du er dækket af Stormflodsordningen på hjemmesiden: www.stormraadet.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Betydning af de nye ejendomsvurderinger

Nye ejendomsvurderinger undervejs

Ejendomsvurderingerne efter den nye ejendomsvurderingslov begynder nu så småt at lande. Læs her hvad du skal være opmærksom på, når du modtager den nye ejendomsvurdering.

Hvordan værdisættes en andelsbolig med hjemfaldspligt

Ny dom: Passivering af en hjemfaldsklausul

Vestre Landsret har den 7. juli 2021 som første instans afsagt dom i en principiel sag vedrørende spørgsmålet om passivering af en hjemfaldsklausul i forbindelse med opgørelsen af andelsværdien. Penta Advokater har repræsenteret en af de professionelle aktører, der blev frifundet i sagen.