Få advokathjælp til ansættelsesret

Er det tilladt at overvåge sine medarbejdere?

En del arbejdspladser benytter sig af videoovervågning, som betyder, at virksomhedens ansatte bliver filmet. Hvis det er tilfældet i din virksomhed, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Som arbejdsgiver er det vigtigt at være opmærksom på de regler, der gælder for overvågning af medarbejdere. Reglerne gælder alene de steder, hvor der ikke er almen adgang, det kunne for eksempel være baglokalet i en butik eller kontorlokaler uden adgang for kunder.

Regler i forbindelse med overvågning på arbejdspladsen

De fleste arbejdsgivere der har overvågning på arbejdspladsen, har det i tilfælde af indbrud eller lign. snarere end for at overvåge medarbejderne.

Uanset årsagen til overvågningen skal du være opmærksom på, at såfremt du som arbejdsgiver videoovervåger dine ansatte, udgør det en behandling af personoplysninger, hvorfor du skal respektere databeskyttelsesreglerne.

Desuden skal du informere dine medarbejderne om overvågningen og formålet med det, og det er ikke tilladt, at der optages lyd på videoovervågning. Du skal sørge for, at alle optagelser slettes efter en kort periode (almindeligvis 30 dage), medmindre yderligere opbevaring er nødvendig af saglige grunde.

Hvis formålet med overvågning derimod er rettet mod medarbejderne, skal du være opmærksom på, at du som arbejdsgiver udelukkende må indføre kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere, såfremt det er driftsmæssigt begrundet og har et sagligt formål.

Derudover skal foranstaltningerne være proportionale. Det vil sige, at der skal være et rimeligt forhold mellem mål og middel, og en foranstaltning må ikke anvendes, såfremt mindre indgribende foranstaltninger kan tilgodese formålet. Endvidere må kontrollen ikke være krænkende, og den må ikke medføre tab eller nævneværdig ulempe for medarbejderne.

Konsekvensen hvis du overtræder reglerne for overvågning

Hvis du som arbejdsgiver ikke følger reglerne for overvågning af medarbejderne, har medarbejderne mulighed for at få godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven.

For at opnå denne godtgørelse skal overvågningen være uretmæssig og anses for at krænke medarbejderen. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt disse betingelser er opfyldt. Dog skal der kunne dokumenteres en krænkelse af medarbejderens selv- og æresforståelse.

Har du spørgsmål til overvågning på arbejdspladsen?

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller andre problemstillinger inden for ansættelsesretten eller databeskyttelsesreglerne, er du velkommen til kontakte os.

Vil du vide mere?

Gode råd til indgåelse af fratrædelsesaftaler

Som arbejdsgiver kan det være en god idé at indgå fratrædelsesaftaler med medarbejdere, og dermed sikre en mindelig afslutning på et ansættelsesforhold, som et alternativ til en afskedigelse af medarbejderen.

Undgå vanvidskørsel i firmaets køretøjer

Som arbejdsgiver har du et ansvar for at sikre, at dine medarbejdere ikke kører vildt og uansvarligt i køretøjer ejet eller leaset af virksomheden, og hvis de gør, så er der risiko for, at virksomhedens køretøjer konfiskeres.