Få advokathjælp til ansættelsesret

Er det tilladt at overvåge sine medarbejdere?

En del arbejdspladser benytter sig af videoovervågning, som betyder, at virksomhedens ansatte bliver filmet. Hvis det er tilfældet i din virksomhed, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Som arbejdsgiver er det vigtigt at være opmærksom på de regler, der gælder for overvågning af medarbejdere. Reglerne gælder alene de steder, hvor der ikke er almen adgang, det kunne for eksempel være baglokalet i en butik eller kontorlokaler uden adgang for kunder.

Regler i forbindelse med overvågning på arbejdspladsen

De fleste arbejdsgivere der har overvågning på arbejdspladsen, har det i tilfælde af indbrud eller lign. snarere end for at overvåge medarbejderne.

Uanset årsagen til overvågningen skal du være opmærksom på, at såfremt du som arbejdsgiver videoovervåger dine ansatte, udgør det en behandling af personoplysninger, hvorfor du skal respektere databeskyttelsesreglerne.

Desuden skal du informere dine medarbejderne om overvågningen og formålet med det, og det er ikke tilladt, at der optages lyd på videoovervågning. Du skal sørge for, at alle optagelser slettes efter en kort periode (almindeligvis 30 dage), medmindre yderligere opbevaring er nødvendig af saglige grunde.

Hvis formålet med overvågning derimod er rettet mod medarbejderne, skal du være opmærksom på, at du som arbejdsgiver udelukkende må indføre kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere, såfremt det er driftsmæssigt begrundet og har et sagligt formål.

Derudover skal foranstaltningerne være proportionale. Det vil sige, at der skal være et rimeligt forhold mellem mål og middel, og en foranstaltning må ikke anvendes, såfremt mindre indgribende foranstaltninger kan tilgodese formålet. Endvidere må kontrollen ikke være krænkende, og den må ikke medføre tab eller nævneværdig ulempe for medarbejderne.

Konsekvensen hvis du overtræder reglerne for overvågning

Hvis du som arbejdsgiver ikke følger reglerne for overvågning af medarbejderne, har medarbejderne mulighed for at få godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven.

For at opnå denne godtgørelse skal overvågningen være uretmæssig og anses for at krænke medarbejderen. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt disse betingelser er opfyldt. Dog skal der kunne dokumenteres en krænkelse af medarbejderens selv- og æresforståelse.

Har du spørgsmål til overvågning på arbejdspladsen?

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller andre problemstillinger inden for ansættelsesretten eller databeskyttelsesreglerne, er du velkommen til kontakte os.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.