Få rådgivning hvis sommerhuset skal overdrages til børnene

Forslag om at ophæve 15 %’s reglen: Vær opmærksom hvis sommerhuset skal overdrages til børnene

Der er rift om de sommerhuse, der udbydes til salg i øjeblikket, men også hvis du overvejer at overdrage sommerhuset til børnene i stedet for at sælge til en ekstern køber, er det måske nu, du skal få det gjort.

Der er gang i sommerhussalget, liggetiderne falder og det samme gør udbuddet. Der er imidlertid mange, der ønsker at beholde sommerhuset i familiens eje fremfor at sælge det til anden side. Hvis det er tanken i jeres familie, kan det være en god idé snart at gøre tanke til virkelighed. 5. maj udsendte Skatteministeren nemlig et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære med betydning for 15 procents-reglen ved ejendomsoverdragelser mellem forældre og børn.

15 procents-reglen erstattes af et nedslag i de nye offentlige vurderinger

Den nuværende 15 procents regel betyder, at forældre kan overdrage ejendommen til et beløb, der svarer til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 procent, uden at det vil udløse en gaveafgift for barnet. Det er denne regel, som Skatteministeren foreslår ophævet. Han foreslår, at de nye offentlige vurderinger i stedet skal lægges til grund for overdragelser mellem forældre og børn, således at der gives et nedslag på 20 procent af værdien.

De påtænkte ændringer forventes at træde i kraft for overdragelser d. 1. juli 2020 eller senere.

– Det er forventeligt, at de nye offentlige vurderinger i mange tilfælde kommer til at ligge højere end de gamle. Eksempelvis er der lagt op til, at beliggenhed i nærheden af vand, vil påvirke prisen i positiv retning, og da sommerhuse typisk ligger langs kysten, vil det formentlig betyde højere offentlige vurderinger, siger advokat Kristina Søgaard og tilføjer

– Hvis man i forvejen har gjort sig tanker om at overdrage sommerhuset til sine børn, vil jeg anbefale, at man undersøger, om det er en idé at lade overdragelsen ske nu. Der er ikke lang tid til 1. juli, hvor ændringerne måske vil træde i kraft, så hvis det skal nås inden da, bør man gå i gang med forarbejdet snarrest.

– Hvis flere børn skal eje et sommerhus sammen, er det desuden min anbefaling, at der udarbejdes en samejeaftale, så eventuelle konflikter mindskes. I den kan der f.eks. aftales, hvordan de økonomiske forpligtelser fordeles, hvem der må bruge sommerhuset hvornår, hvordan vedligehold skal varetages, udlejning m.m., runder Kristina Søgaard af.

Skal børnene overtage sommerhuset?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med overdragelse af ejendom til børnene eller udarbejdelse af en samejeaftale, er du velkommen til at kontakte os og høre, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.