Advokater med speciale i strafferet

Handler du på udenlandske hjemmesider? Pas på hvad du køber

Det sidste år har vi set flere sager, hvor almindelige borgere er kommet i klemme efter køb på nettet på specielt kinesiske hjemmesider. Særligt har vi set mange sager omkring knive og overtrædelse af våbenloven.

Det siger knivloven

Knivloven trådte i kraft i 2016 og med vedtagelsen af den, blev der taget stilling til problemet omkring enhåndsbetjente knive og springknive.

Efter Knivlovens § 2 kræver det tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende følgende:

 1. Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm.
 2. Knive med tværstillet greb beregnet til stød
 3. Springknive og springstiletter
 4. Faldknive og faldstiletter
 5. Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive)
 6. Knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd
 7. Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
 8. Kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand

Siden 2016 har det dermed været lovligt at besidde en enhåndsbetjent kniv, såsom Stanley knive, klassiske Buckknives, Gerber knive med tommelfingergreb osv.

– Problemet opstår i de situationer, hvor personer køber knive og får dem tilsendt fra f.eks. Kina, som efterfølgende viser sig at være omfattet af Knivlovens § 2. Typisk giver det en bøde, men afhængigt af overtrædelsens karakter kan det medføre yderligere konsekvenser, idet man kan risikere at miste sit jagttegn i flere år og samtidig får en plet på straffeattesten, som kan medføre problemer hos nogen arbejdsgivere, siger advokat Allan Sørensen og uddyber

– Særligt har vi set knive, som er ”gummi” påvirket for eksempel af typen Tactical Folding Knife/Spring Assisted Knives. Problemet med disse knive er, at de ligner ganske almindelige foldeknive, men bladet er låst og kan påvirkes med en knap på ryggen af kniven, hvorved kniven springer ud, på grund af at kniven ligger i spænd ved en gummipude. I reklamerne markedsføres disse knive typisk som foldeknive, men efter dansk lov er der tale om springknive, som er forbudt i Danmark.

Man skal således se sig for og overveje, om det er chancen værd at købe en kniv til 40-50 kr. i Kina, som efterfølgende viser sig at være ulovlig i Danmark, da dette kan få ganske alvorlige konsekvenser for ens fremtid.

Det siger våbenloven

Ud over knivloven skal man være opmærksom på Våbenlovens § 1:

Efter lovens § 1 er det forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller fremstille, herunder samle:

 1. Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,
 2. Dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til et skydevåben, og som er væsentlige for anvendelsen af våbnet, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, baskyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler.
 3. Ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler,
 4. Håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer,
 5. Patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen,
 6. Eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande),
 7. Armbrøster og slangebøsser,
 8. Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,
 9. Lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben,
 10. Optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

Dvs. det er forbudt at købe ovennævnte effekter og indføre dem i Danmark uden tilladelse.

Undtaget fra dette forbud er:

 1. Luft- og fjederbøsser, bortset fra de i stk. 1, nr. 7, nævnte, og ammunition hertil,
 2. Hardball- og paintballvåben og ammunition hertil,
 3. Indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm og dertil hørende ammunition med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm,
 4. Slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning, og ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil,
 5. Pyrotekniske artikler.

– Mange af ovennævnte effekter giver sig selv, men vi har i enkelte sager set, at folk er kommet i klemme, hvis de har købt ammunition i udlandet, armbryste, slangebøsser, genstande der fremtræder som skydevåben (kopivåben) osv. Vi har også set enkelte sager, hvor personer har købt aimpoint med laser til jagtformål, som i sig selv burde være ganske harmløse. I loven er der imidlertid et totalforbud mod at indføre dette uden tilladelse, siger advokat Allan Søren og runder af:

– Hvis man køber noget fra udlandet til jagt, våben eller lignende, bør man enten kontakte sit lokale politi, Dansk jagtforbund eller en advokat og søge rådgivning, idet området kan være ganske svært at gennemskue. Hvis man vil være 100 % sikker, bør man undgå at købe disse effekter på nettet, men i stedet handle i den lokale jagtbutik hvorved man undgår at løbe risikoen for en straffesag.

Vil du vide mere?

Fælles transport under jagt

Hvilke regler er gældende, når der arrangeres fælles transport mellem såterne, og hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Medarbejderes fagforeningsforhold

Man kan som arbejdsgiver komme til at se sig sur på fagforeningerne og deres indblanding i virksomhedens forhold. Det må dog ikke betyde, at man kommer til at behandle sine medarbejdere forskelligt afhængigt af deres fagforeningsmæssige tilknytning.