Har du fået en bøde trods betalt parkeringsafgift?

Har du fået en bøde trods betalt parkeringsafgift?

Langt de fleste steder er der indført betalingsparkering, og ofte foregår betalingen via elektriske betalingsstandere, men hvordan er reglerne, hvis der sker fejl i indtastningen?

Helt overordnet er der forskel på parkering på privat og offentligt område. Reglerne for betalingsparkering på offentlige veje kan man finde i ”Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje”.

Forkert indtastning af bilens registreringsnummer

Tidligere trak man typisk en P-billet i en automat, når man parkerede i et område med betalingsparkering. Denne billet blev efterfølgende lagt i foruden som bevis på betalingen overfor eventuelle P-vagter.

Nu er der imidlertid også kommet elektriske betalingsstandere, hvor man indsætter sit kreditkort, angiver parkeringstiden og taster bilens registeringsnummer, hvorefter afgiften bliver trukket automatisk. I denne situation får man ikke nogen P-billet eller kvittering, men bliver blot registreret af standeren.

Når P-vagten foretager kontrol sker det ved, at han/hun tjekker registreringsnummeret i databasen over de biler, der er betalt for. Hvis nummeret i databasen, er der ingen problemer. Hvis nummeret derimod ikke findes i databasen, kan bilisten se frem til en bøde.

Det oplevede en bilist efter at have parkeret på en offentlig parkeringsplads i København. Hun hævdede dog, at hun havde benyttet den elektriske betalingsstander og betalt, som hun skulle. Efter nærmere undersøgelse viste det sig, at hun havde tastet en karakter for meget i bilens registreringsnummer.

Kommunen fastholdt afgiften, da der ikke var foretaget korrekt registrering. Bilisten, der kunne dokumentere, at der var betalt for parkeringen, nægtede at betale afgiften, og sagen endte, sammen med en tilsvarende sag, i byretten, hvor afgifterne blev opretholdt. Bilisterne valgte at anke dommen, hvorefter sagerne blev indbragt for henholdsvis Østre og Vestre Landsret, der begge ophævede afgiften.

Landsretternes begrundelse for at ophæve afgiften

Landsretterne udtalte, at det var ubestridt, at der var betalt for parkeringen i overensstemmelse med de gældende regler for parkering på offentlige veje, og at der herved var sket korrekt betaling, uanset at der var tastet en karakter for meget, og uanset at ”dokumentation for afgiftens betaling ikke forelå i kontrolsituationen”.

Landsretterne fandt, at det under disse omstændigheder måtte kræve en særlig hjemmel til at fastholde den pålagte parkeringsafgift, og at en sådan hjemmel ikke ”med tilstrækkelig klarhed” forelå i bekendtgørelsen.

Det betyder med andre ord, at der ikke kan pålægges afgift, hvis der er betalt korrekt, selvom bilens registreringsnummer skulle være indtastet forkert, så kontrollanten ikke kan se betalingen, når han tjekker bilen.

Bemærk at afgørelserne vedrører kommunal parkeringskontrol og parkering på offentlig vej. Mange private P-selskaber driver parkering på ”offentlig tilgængelige private områder” efter ”privatretlige regler”. Dette skal i så fald være klart tilkendegivet på et sort skilt med hvid skrift ved pladsen, og her kan gælde andre vilkår.

Vil du vide mere?